Hallo Vechtdal

Lees hier de laatste editie van onze bewonerskrant!

Nieuwsberichten

18-01-2019

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start het project ‘Voor Elkaar!' een initiatief tussen de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis, Vitens en Woningstichting Vechtdal Wonen (fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste). Hiermee willen we mensen met een beginnende betalingsachterstand ondersteunen en hen overzicht in hun financiën te geven.

Landelijke trend is dat mensen pas een beroep doen op schuldhulpverlening als er erg hoge schulden zijn. Uit onderzoek is gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert en mogelijk verkeerde keuzes laat nemen waardoor de situatie verergert.  Dit speelt ook in onze regio. Daarom hebben we met de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis en Vitens de handen ineen geslagen om alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.

Voor Elkaar!

Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat de betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het team Voor Elkaar! gaat daarop op huisbezoek bij deze inwoner. Samen kijken ze wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.

Over de uitwisseling van gegevens hebben de betrokken organisaties goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. Die gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!

Ondertekening convenant

De samenwerkende organisaties ondertekenden op 18 januari het convenant Voor Elkaar! Met het ondertekenen van het convenant en het opstarten van dit project bundelen we onze krachten om armoede en schuldenproblematiek aan te pakken. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.

Project Voor Elkaar!


20-12-2018

Beter Wonen Vechtdal en De Veste gaan per 1 januari 2019 fuseren tot één corporatie in het Vechtdal onder de naam ‘Vechtdal Wonen’. De twee woningcorporaties werken al een aantal jaren met elkaar samen. Vanaf april dit jaar hebben zij de mogelijkheid om te fuseren nader onderzocht met een positief toekomstbeeld als resultaat. Stapsgewijs wordt de fusie in 2019 uitgerold.

Samen willen Beter Wonen Vechtdal en De Veste optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio. De grotere, robuuste organisatie die nu ontstaat biedt ruimte voor verbetering van de dienstverlening richting de huurder. Vanuit de missie: ‘Wij staan voor een vertrouwd thuis in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt’, geeft de nieuwe corporatie hier invulling aan. Op dit moment beheert Beter Wonen Vechtdal ruim 3.600 huurwoningen in Hardenberg en omgeving. De Veste beheert in het Vechtdal ruim 3.500 huurwoningen en heeft daarnaast 2.200 studentenwoningen in Enschede. Na de fusie blijft de locatie in Enschede verder gaan onder de naam De Veste en richt zij zich daar op de studentenhuisvesting.

Wat gaat er veranderen?

Twee corporaties samenvoegen heeft tijd nodig en verloopt in 2019 stapsgewijs. Na de juridische fusiedatum per 1 januari blijven de namen ‘De Veste’ en ‘Beter Wonen Vechtdal’ voorlopig in gebruik; de overgang naar de nieuwe naam ‘Vechtdal Wonen’ vindt uiterlijk in juli plaats. In het voorjaar van 2019 gaan de corporaties werken vanuit één locatie. Het hoofdkantoor wordt het kantoor in Ommen. Dat betekent dat het kantoor in Hardenberg dicht gaat. Het blijft wel belangrijk om dichtbij de klanten te kunnen werken. Daarom komen er op verschillende locaties in de buurt ontmoetingsplekken waar zij bij medewerkers terecht kunnen. Hoe dat allemaal precies gaat, wordt bekend in de loop van 2019. Tot die tijd zijn beide bereikbaar via de bekende kanalen. In de zomer van 2019 is het nieuwe logo gereed. Pas dan verdwijnen de namen Beter Wonen Vechtdal en De Veste.


08-11-2018

Er komt geen woonzorgvoorziening in Kloosterhaar. In de afgelopen maanden onderzochten Beter Wonen Vechtdal, de Baalderborg Groep en Plaatselijk Belang Kloosterhaar de mogelijkheden om op de plaats van Van Braam Mode een dergelijke voorziening te vestigen. De definitieve resultaten van dit onderzoek zijn onlangs afgerond en hebben helaas niet geleid tot het gewenste resultaat.

De initiatiefnemers wilden in Kloosterhaar een kleinschalige, gecombineerde woonvorm realiseren die het mogelijk zou maken dat de oorspronkelijke bevolking tot op hoge leeftijd met zorg in het dorp kan blijven wonen. Het woon-/zorgcomplex sloot ook aan bij het plan ‘Kloosterhaar voor elkaar!’ dat vijf jaar geleden is opgesteld.

Spijtig

Bijzonder spijtig’, noemen Cees Naberman van Beter Wonen Vechtdal en Martin Kirchner van de Baalderborg Groep het resultaat, ‘vooral voor Kloosterhaar, want de behoefte aan het kunnen blijven wonen in Kloosterhaar mét zorg blijft bestaan’. Naberman noemt in dat kader de positieve drive van zowel Plaatselijk Belang Kloosterhaar als Janine van Braam om wonen in Kloosterhaar toekomstbestendig te maken.

De inwoners van Kloosterhaar zijn woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.


15-10-2018

De Dag van het Huren was zaterdag 13 oktober een groot succes. Samen met De Veste organiseerden we bij de Beerze Bulten een gezellige, informatieve dag voor onze huurders waarbij elkaar ontmoeten en plezier beleven centraal stond. De uitzonderlijk grote opkomst, maakte het nóg specialer en bood een prachtige gelegenheid om gezamenlijk ruim 1200 huurders, jong en oud, letterlijk in het zonnetje te zetten.

Het was voor iedereen even kiezen waarmee te beginnen. Een ritje met de paardentram, op pad met een boswachter, een potje midgetgolf, een balletje gooien op de bowlingbaan, uitleven in het Giga Konijnenhol; er viel veel te beleven op vakantiepark Beerze Bulten. Vanwege het grote succes lukte het niet voor iedereen om mee te gaan met de paardentram, maar bood een wandeling over het park een mooi alternatief. De Zwolse formatie Muppetstuff zong alle gasten toe en men kon een rondje maken langs diverse infostands. Een goed moment om even bij te praten met de Energiecoach, het Zorgpunt, een medewerker van Samen Doen, de huurdersorganisaties, medewerkers van de corporaties of om handige tips voor de tuin van de Twentse Groenonderneming te krijgen.

Voor de corporaties is de belangrijkste activiteit het contact met de huurder. Daar ging het om op deze dag. We horen graag hoe het met de huurders gaat en vinden het heel belangrijk om elkaar te zien en te spreken. In deze informele setting maak je makkelijk contact met elkaar. Hoe bevalt het huren, waar kunnen we meer in betekenen of welke vragen spelen er? Het is heel waardevol om deze gesprekken te kunnen voeren.

De voorbereidingen voor de fusie zijn in volle gang. Deze feestelijke dag waarop wij samen onze huurders mogen begroeten en spreken geeft al gelijk een beeld van hoe het straks zal zijn. “In onze volkshuisvestelijke opgave gaat het om onze huurders en willen we aandacht besteden aan bewoners die dat nodig hebben. Maar ook, het verduurzamen van meer huizen, het slimmer onderhouden en het zorgen voor betaalbare huren. Samen worden we groter, maar blijven we aansluiten bij onze bewoners, hun huizen en hun woonomgeving,”.

Aan de dag was ook een prijsvraag verbonden. Alle huurders konden daarop ideeën en tips aandragen voor de nieuwe naam van de straks gefuseerde corporaties. Of dé naam er tussen zit is nog even afwachten. Alle inspiratie wordt meegenomen. Onder de inzendingen wordt een weekendje in een Youpi Lodge van de Beerze Bulten verloot. Hier komen we binnenkort op terug! Houd de website in de gaten.

“Het was een geweldige dag! Ik was nog nooit in zo’n indoor speeltuin geweest. Zo vet! En ik heb acht glazen ranja gehad!” Aldus Jaiden (8 jaar). “We hebben genoten, zeggen zijn ouders. Wel erg druk tijdens de lunch!” Een tip voor volgend jaar.

Dag van het Huren

Zaterdag 13 oktober vond de landelijke Dag van het Huren plaats. Meer dan 50 woningcorporaties organiseerden verschillende activiteiten in wijken, dorpen en steden. Tijdens de Dag van het Huren staat de ontmoeting met huurders centraal. De Dag van het Huren is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes.

Dag van het Huren 2018 1

Dag van het Huren 2018 2 Dag van het Huren 2018 3

Dag van het Huren 2018 4 Dag van het Huren 2018 5

Dag van het Huren 2018 6 Dag van het Huren 2018 7


17-07-2018

Beter Wonen Vechtdal, Baalderborg Groep, Plaatselijk Belang Kloosterhaar en Janine van Braam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een zorgcomplex in Kloosterhaar. Beoogde locatie is de leegstaande supermarkt en winkel waar voorheen Van Braam Mode was gevestigd. De komende maanden worden de plannen verder onderzocht. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de Gemeente, omwonenden en de betrokken partijen.

Wonen met zorg

Het project lijkt op de bestaande locaties Muldershoek in Bergentheim en de Nieuwe Wever in Slagharen waar woonvormen zijn gecombineerd met zorg. ”We zetten als Baalderborg Groep in op kleinschalige, gecombineerde woonvormen. Waar we voor de oorspronkelijke bevolking in het dorp uitstekende zorg bieden in alle fasen van het leven. De nieuwe locatie in Kloosterhaar past daar prima in.” Aldus Jeroen Vos, divisiemanager ouderenzorg van de Baalderborg Groep.

‘Kloosterhaar voor elkaar!’

Vijf jaar geleden is het plan, ‘Kloosterhaar voor elkaar!’ opgesteld. Een van de onderdelen is dat wonen, zorg en welzijn goed ingevuld wordt. ‘’Onze inwoners willen graag in het dorp blijven wonen tot het écht niet meer kan. Een zorgcomplex als deze biedt dus uitkomst.’’ Aldus Ruud de Jong, Plaatselijk Belang Kloosterhaar.

Informatiebijeenkomst

Donderdag 19 juli tussen 20.00 en 21.30 uur zijn geïnteresseerden welkom tijdens de inloopbijeenkomst in Dorpshuis ’t Haarschut in Kloosterhaar.


10-07-2018

Woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste hebben het voornemen om te fuseren tot één corporatie in het Vechtdal. Al enige tijd wordt er gewerkt aan verdere samenwerking tussen de corporaties. Begin dit jaar resulteerde dat onder meer in ThuistrefferVechtdal.nl, een online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen vinden in het Vechtdal.

Margriet Drijven en Rienk van der Meulen

Foto: Margriet Drijver en Rienk van der Meulen, directeur bestuurder a.i. van respectievelijk Beter Wonen Vechtdal en De Veste.

Beter Wonen Vechtdal en De Veste spannen zich beiden iedere dag in om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare buurten te garanderen. ‘’We zien, zo verwoordt Margriet Drijver, interim bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal, dat de opgave in dit werkgebied naar de toekomst steeds complexer wordt. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van speciale doelgroepen, duurzaamheid, de roep om externe verantwoording en inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals verdere digitalisering en gebruik van data. Met een fusie creëren we een professionelere corporatie die minder kwetsbaar is.” “Het samenvoegen van de twee organisaties helpt ons, vult Rienk van der Meulen interim bestuurder bij De Veste aan, de portefeuille nog beter af te stemmen op de volkshuisvestelijke opgave, te investeren in de voorliggende duurzaamheidsopgave en een robuustere organisatie te zijn die ruimte biedt voor zowel verdere verbetering van de dienstverlening als ontwikkeling van medewerkers. Een fusie met als resultaat één werkorganisatie biedt de mogelijkheid om bepaalde structurele kosten te besparen ten opzichte van de huidige situatie. Zo kunnen beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de volkshuisvestelijke opgaven.”

Stappen naar een fusie

De procedure om te komen tot een fusie van de woningcorporaties is grotendeels wettelijk voorgeschreven en bevat voor de corporaties een aantal stappen. Zo hebben de Raden van Commissarissen en het bestuur het voornemen tot fusie bekrachtigd in de fusieverklaring. De zienswijze van de gemeenten en de instemming van de huurdersorganisaties zijn van groot belang. Daarom is tijdens een recente stakeholdersbijeenkomst met gemeenten en huurdersorganisaties over de voorgenomen fusie gesproken en gevraagd hun reactie hierop na de zomer te geven. De reacties van deze stakeholders maken onderdeel uit van de goedkeuringsaanvraag bij de minister. Het voornemen is om de daadwerkelijke juridische fusie te laten plaatsvinden op 1 januari 2019.


11-07-2018

Beter Wonen Vechtdal en A2S Slagharen Vof starten eind dit jaar met de bouw van 5 koop- en 5 sociale huurwoningen op het braakliggende terrein aan de Dr. Willemslaan in Slagharen. Afgelopen dinsdag is er een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden.

Inventarisatie

Plaatselijk Belang Slagharen heeft vorig jaar, in oktober 2017, al een inventarisatieavond georganiseerd in het Kronkelhonk. Inwoners van Slagharen konden hier hun woonwensen kenbaar maken. Uit deze inventarisatie, aangevuld met eigen onderzoek van Beter Wonen Vechtdal, is naar voren gekomen dat er behoefte is naar grondgebonden seniorenwoningen voor zowel sociale huur als koop.

Gasloos

Vanwege de woningwet is het niet mogelijk dat Beter Wonen Vechtdal koopwoningen realiseert. Hierdoor is er gezocht naar plaatselijk gebonden partijen. Deze partijen hebben voor de koopwoningen A2S Slagharen Vof opgericht. Het mooie aan dit project is dat er hierdoor een brede groep 55+ers in aanmerking komt. De huurwoningen zijn van alle gemakken voorzien en worden geheel gasloos uitgevoerd. Zo voldoen de woningen niet alleen aan de duurzaamheidsvraag van de toekomst, maar bespaart de bewoner ook op de energiekosten.

De planning is om aan het einde van dit jaar te starten met de bouw. De verwachting is dat de woningen rond de zomer van 2019 gereed zijn. Meer informatie over de verhuur volgt eind dit jaar.

De Praam 2 impressie


09-07-2018

Tijdens het 10-jarig jubileumevent van Pioneering op donderdag 5 juli is Beter Wonen Vechtdal als 200ste koploper in het netwerk van Pioneers in de bouw in het zonnetje gezet. Het netwerk breidt zich nog steeds snel uit, en het werkgebied is inmiddels uitgegroeid naar geheel Oost-Nederland. Adjunct-directeur Cees Naberman nam enthousiast het geschenk van Pioneering chef Noord-West Overijssel Gertjan Brand in ontvangst en benadrukte hoe mooi het is om regio-overschrijdend kennis te delen.

De opgaven die er liggen voor corporatie Beter Wonen Vechtdal verschillen niet zoveel van andere corporaties in Twente of de Achterhoek. Energietransitie, verduurzamen van het bestaande woningbezit en het levensloopbestendig maken van huizen zijn thema's waaraan volop gewerkt wordt. Naberman ziet dan ook toegevoegde waarde in het delen van kennis én het gebruiken van kennis uit eerder opgedane pilots en onderzoek binnen Pioneering.

Sinds 2008 is het netwerk van Pioneering steeds meer uitgegroeid tot een volwaardig eco-systeem voor vernieuwing in de bouw. In de kennisdeling en verbinding, waar binnen het netwerk veel aandacht aan wordt besteed, spelen naast bedrijven die willen innoveren en kennis willen vergroten ook opdrachtgevers als gemeenten, waterschappen en corporaties een grote rol in het mogelijk maken van innovatie en het creëren van nieuwe business. Beter Wonen Vechtdal is hier een goed voorbeeld van.

Pioneering


04-07-2018

De gemeente Hardenberg, Provincie Overijssel, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls en N-TRA hebben de krachten gebundeld om de overgang naar duurzame energie in Hardenberg te versnellen. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek bleek dat er voldoende kansen zijn voor de aanleg van een open warmtenetwerk waarmee de restwarmte van Wavin Diensten wordt ingezet voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven.

De ontwikkeling van dit open warmtenetwerk is weer een stap dichterbij gekomen nu ook woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal en de Saxenburgh Groep als partner zijn aangesloten. Alle partners committeren  zich in een vervolgonderzoek. Dit zal eind 2018 resulteren in een investeringsvoorstel waarbij zaken als de organisatie, haalbaarheid, financiering, engineering en klantaantallen vast moeten staan.

Met de uitbreiding van het aantal partners en de gezamenlijke investering in vervolgonderzoek, is weer een belangrijke stap gezet in de realisering van het open warmtenetwerk in Hardenberg. Dit warmtenetwerk kan een erg belangrijke bijdrage gaan leveren in de duurzaamheidsopgave van de gemeente Hardenberg om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

Alle partijen zijn enthousiast om deze uitdaging aan te gaan!

Partners warmtenet


01-06-2018

Per 1 juni 2018 gaat Gerrit Teunis met pensioen. Teunis was bijna 17 jaar directeur-bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal.

Onder zijn leiding is het woningbestand van de Hardenbergse corporatie flink gemoderniseerd. Er werden 1.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. In de bestaande woningvoorraad werden 1.200 woningen ingrijpend gerenoveerd.

De wijk Marsch Kruserbrink, liggend tussen de Vecht en het centrum van Hardenberg, is in samenspraak met de gemeente flink aangepakt. Beter Wonen Vechtdal bouwde er 240 nieuwe woningen. En maakte met zorgpartijen afspraken over zorgdienstverlening aan de huurders. Voor alle inwoners van het centrum van Hardenberg werd een buurtkamer ingericht als centraal ontmoetingspunt.

Teunis zette de bevordering van de leefbaarheid centraal in het beleid van de corporatie. De negen buitendorpen waar Beter Wonen Vechtdal woningbezit heeft, kregen in dat kader bijzondere aandacht. De Krim, Kloosterhaar en Slagharen zijn in het oog springende voorbeelden. Voor de ontwikkeling van de dorpsplannen werkte de corporatie intensief samen met de verenigingen Plaatselijk Belang. Dit leidde tot de bouw van comfortabele woningen, vooral voor senioren. Vitale functies werden behouden of versterkt, zoals de levering van zorg, de bibliotheek en de buurtkamer.

De corporatie hecht veel belang aan de wederkerige relatie met haar huurders en  belanghebbende partijen als de gemeente Hardenberg en zorgpartijen. Het werd hét speerpunt in de aanpak van Beter Wonen Vechtdal. Een voorbeeld van de laagdrempelige aanpak die Teunis bepleitte waren de keukentafelgesprekken die alle medewerkers van Beter Wonen Vechtdal voerden bij huurders thuis.

Teunis heeft zich in zijn jaren als bestuurder laten leiden door zijn drang naar en geloof in vooruitgang. Hij zette in op betaalbare en kwalitatief goede huisvesting in een veilige en leefbare woonomgeving, vooral voor de zwakkeren in de samenleving.

De relevantie van de activiteiten van elke woningcorporatie in Nederland wordt eens per 4 jaar onderzocht door middel van een ‘visitatie’. In 2015 schreef de onderzoekscommissie in het rapport over Beter Wonen Vechtdal: “een betrokkenheid waaruit liefde spreekt voor de regio”. Een mooier compliment kon Teunis niet krijgen.

De afscheidsbijeenkomst vond op 31 mei plaats in het Vechtgenotenhuis, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Als lid van het comité van aanbeveling bood Teunis een cheque aan van € 2.500,-. De genodigden vroeg hij om een donatie i.p.v. een persoonlijk afscheidscadeau.


28-05-2018

Team Beter Wonen is de winnaar van de Energy Battle Hardenberg. Dat maakte wethouder Falco Bruinsma op 24 mei in het gemeentehuis bekend. Het team streed gedurende zes weken tegen team Ons Bint Zunig om zo veel mogelijk energie te besparen. De familie Dalhuizen bespaarde als gezin het meest. Met de Energy Battle Hardenberg willen gemeente, Beter Wonen Vechtdal en De Stuw inwoners bewust maken van de mogelijkheden om energie te besparen.

De deelnemers haalden de afgelopen weken alles uit de kast om energie te besparen. Van de was buiten drogen, tot de thermostaat een graadje lager en sneller douchen. Dat al die eenvoudige dingen bij elkaar best wat opleveren blijkt uit de resultaten van de Battle.

Gemiddeld bespaarden de teams 14% op stroom en bijna 15% op gas ten opzichte van hun verbruik vorig jaar. Hierbij is rekening gehouden met de weersomstandigheden. Als deze besparing doorzet dan scheelt dat een gemiddeld gezin 220 m3 gas en 480 kWh stroom op jaarbasis. En dat is toch € 240 per jaar. Wethouder Falco Bruinsma was onder de indruk van de resultaten. “De Energy Battle laat echt zien, dat je door bewust omgaan met je energieverbruik flink kunt besparen op de energierekening. Alle kleine beetjes helpen en iedereen kan het. Een mooi resultaat van deze eerste Energy Battle Hardenberg”, aldus de wethouder. Hij nodigde ter plekke de winnaars en energiecoaches uit om binnenkort een kijkje te komen nemen in het gemeentehuis.

Speuren naar energievreters

Bij de start van de Battle ontvingen de deelnemers een Wattcher. Met dit apparaat konden ze hun stroom- en gasverbruik bijhouden. Met behulp van de Wattcher gingen de deelnemers als echte speurders op zoek naar de energievreters in hun huis. De waterkoker, koelkasten maar ook het lampje van de afzuigkap bleken veel stroom te verbruiken.

Hulp van Energiecoaches

Tijdens de Battle konden de deelnemers ook hulp inroepen van een Energiecoach. Dit is een getrainde vrijwilliger die bewoners kosteloos helpt om met eenvoudige oplossingen de energierekening te verlagen. De familie Dalhuizen, die als gezin het meest bespaarde, schakelde een energiecoach in. De familie is zeer te spreken over de coach, die hen goed op weg hielp met praktische tips.

Vervolg

De deelnemers geven aan zeker door te gaan met het bewust omgaan met energie besparen. Ook coördinator Klaas Bouwman van De Stuw is heel tevreden over de Battle. “De deelnemers waren en zijn nog steeds enthousiast. Of de Battle een vervolg krijgt dat gaan we als samenwerkende partijen later dit jaar beslissen. Wat mij betreft is een tweede editie zeker gewenst”, vertelt Klaas.

Energybattle


12-04-2018

Op donderdag 12 april 2018 is officieel de eerste steen gemetseld bij het nieuwbouwproject aan het Oosteinde in Hardenberg. De eerste steen is gelegd door de jongste toekomstige huurder van het appartementencomplex Tamara Tikken, samen met wethouder Douwe Prinsse en Peter Vollenbroek, directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg B.V.

De plaatsing gebeurde onder toeziend oog van de toekomstige huurders, betrokkenen bij de bouw, medewerkers van de woningcorporatie en gemeente. Na de officiële handeling werd er nog gezellig nagepraat met een borrel en een bitterbal in het tegenoverliggende café Den Herdenbergher.

Nog 6 appartementen beschikbaar

Beter Wonen Vechtdal bouwt op deze locatie 35 appartementen. De eerste 29 appartementen zijn inmiddels allemaal verhuurd. Hiervoor was veel belangstelling, ruim 180 woningzoekenden waren geïnteresseerd in deze appartementen. De overige 6 appartementen worden binnenkort aangeboden voor verhuur, deze zijn met voorrang bestemd voor jongeren tot 23 jaar. Meer informatie hierover volgt.

Naar verwachting is het complex begin 2019 gereed en ontvangen de nieuwe huurders de sleutels.

Live meekijken met de bouw

Nieuwsgierig naar de voortgang van de bouw? Deze is live te volgen via de webcambeelden. http://www.beterwonenvechtdal.nl/ik-zoek-een-woning/nieuwbouw-projecten/copy_of_hardenberg-ligweide

Eerste steen Oosteinde 2


29-03-2018

Beter Wonen Vechtdal vindt het belangrijk dat huurders de dienstverlening van hun corporatie waarderen. Daarom vraagt zij de mening van huurders hierover via continu onderzoek. Geven huurders aan dat zij tevreden zijn over de dienstverlening, dan behaalt de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel.

Bij het onderzoek voor het keurmerk KWH-Huurlabel staat de mening van de huurder centraal. Alleen als een groot deel van de huurders aangeeft tevreden te zijn over de dienstverlening, kan de corporatie het keurmerk behalen. Het onderzoek geeft de corporatie inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens de huurders beter kan. Zo kan er continu gewerkt worden aan een betere dienstverlening.

Huurders centraal met het keurmerk KWH-Huurlabel

Bij het onderzoek komen alle zaken aan bod waar huurders mee te maken kunnen krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Worden reparaties goed afgehandeld?
  • Worden afspraken nagekomen?
  • Is de juiste informatie makkelijk te vinden?
  • Worden klachten naar tevredenheid opgelost?


Onafhankelijk onderzoek

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek uit. Zij stuurt vragenlijsten per e-mail aan huurders om hun mening te vragen en benadert huurders telefonisch. Uit dit onderzoek komen rapportcijfers. Zijn de cijfers goed, dan ontvangt de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel.

Voortdurende kwaliteit

Voor corporaties is het een uitdaging om het keurmerk KWH-Huurlabel te behouden. Het onderzoek wordt namelijk het hele jaar door uitgevoerd. Zo weten corporaties continu hoe huurders de dienstverlening waarderen en blijven ze alert op het leveren van goede service.

KWH huurlaber 2018


27-03-2018

Vanaf maandag 26 maart gaan twee Hardenbergse teams met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen tijdens de Energy Battle Hardenberg. Gedurende zes weken proberen een team van Beter Wonen Vechtdal en een team van huiseigenaren op allerlei manieren hun energierekening te verlagen. De Energy Battle is een initiatief van de gemeente Hardenberg en wordt gecoördineerd door Stichting De Stuw.

De gemeente Hardenberg heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het streven van de gemeente is om op termijn energieneutraal te zijn. Om inwoners bewust te maken van hun energieverbruik heeft de gemeente Hardenberg samen met De Stuw de Energy Battle Hardenberg in het leven geroepen. Door inwoners aan de slag te laten gaan met hun energieverbruik worden ze bewuster van hun energieverbruik en de mogelijkheden om dit te verlagen. Daarnaast inspireren de deelnemers andere inwoners om ook aan de slag te gaan met energiebesparing.

Deelnemende teams

De deelnemers die namens Beter Wonen Vechtdal meedoen aan de Battle zijn stuk voor stuk heel enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Het heeft Woningstichting Beter Wonen Vechtdal weinig moeite gekost om deelnemers voor de Battle te vinden. Onder andere via de wijkhuismeesters zijn bewoners benaderd die positief tegenover energiebesparing staan.

Het andere team bestaat uit huiseigenaren die  zich hebben aangemeld na een brede werving. Ook zij zijn enthousiast over de Battle. De combinatie van energie besparen en het competitie-element spreekt hen aan. Daarnaast vinden de deelnemers het belangrijk met de Battle een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Zo kent deze Energy Battle alleen maar winnaars.

Hulp van Energiecoaches

Tijdens de Battle kunnen de deelnemers hulp inroepen van de Energiecoaches. Dit zijn getrainde vrijwilligers die bewoners helpen om met eenvoudige oplossingen de energierekening te verlagen. De Energiecoaches zijn in mei 2017 gestart en hebben inmiddels bijna 100 bewoners geholpen met praktische adviezen.

Het project Energiecoach is een samenwerking tussen de gemeente Hardenberg, Beter Wonen Vechtdal, De Stuw, De Veste en de gemeente Ommen. Bewoners of huurders die zelf ook aan de slag willen met energiebesparing kunnen via De Stuw een aanvraag indienen.

Beter Wonen Vechtdal neemt net als de gemeente Hardenberg deel aan het project Energiecoach. Daarnaast streeft de woningstichting naar een CO2 neutraal woningbezit in 2050. Hiervoor worden de 3.500 woningen van Beter Wonen stap voor stap aangepakt.

Bekendmaken winnaar

Gedurende de zes weken die de Battle duurt, worden de deelnemers op de voet gevolgd bij hun ervaringen. Aan het eind van de zes weken wordt tijdens een bijeenkomst bekend gemaakt welk team het meest heeft bespaard.

Energy Battle


13-03-2018

Achter de flat aan de Lage Gaardenstraat in Hardenberg is een stuk grond door Beter Wonen Vechtdal beschikbaar gesteld voor een moestuin waar de bewoners van de flat gezamenlijk kunnen tuinieren. Het voedsel dat ze er verbouwen is voor henzelf. Buurtbewoners ontmoeten elkaar hierdoor vaker en raken meer betrokken.

Op dinsdag 13 maart is de moestuin officieel geopend door de directeur van Beter Wonen Vechtdal Margriet Drijver, wethouder René de Vent en buurtbewoners. ‘’Geweldig initiatief! Door middel van een gezamenlijke moestuin creëer je saamhorigheid, en ook nog op een gezonde manier!’’ aldus René de Vent. Flatbewoner Mevrouw Sterenberg is met dit initiatief gekomen. Het stuk grond werd de afgelopen 40 jaar verzorgd door verschillende buurtbewoners, waaronder de heer Bosscher. Door zijn leeftijd lukte dat niet meer waardoor de grond er niet meer netjes bij lag. Beter Wonen Vechtdal heeft in samenwerking met de organisatie DonkerGroen de grond aangepakt. ‘’Ik hoop dat de moestuin netjes wordt verzorgd en ik af en toe ook mee mag genieten van de gewassen.’’ aldus de heer Bosscher.

Mede dankzij subsidie uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente en door de schenking van een prachtige houten bank en gereedschap voor in de tuin kan er in de toekomst flink getuinierd worden.

Moestuin 1

Moestuin 2


30-01-2018

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste hebben ThuistrefferVechtdal.nl gelanceerd. Een nieuw online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen zien in het Vechtdal.

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste bieden allebei huurwoningen aan in het Overijsselse Vechtdal. Voorheen had een ieder daarvoor zijn eigen website, maar om het zoeken naar een passende woning te vergemakkelijken, hebben zij samen een nieuw platform gerealiseerd: ThuistrefferVechtdal.nl. Hier brengen de corporaties al het actuele aanbod in beeld op één  plek. Dat heeft voor de woningzoekende als voordeel dat zij zich maar 1x hoeven in te schrijven. Ze krijgen betere zoekmogelijkheden op één centrale plek en de regels voor toewijzing zijn transparant en voor iedere woningzoekende gelijk.

Dagelijks adverteren
Op ThuistrefferVechtdal.nl worden dagelijkse nieuwe woningen geadverteerd. Iedere woning staat 4 dagen op de website en wordt daarna toegewezen. Voorheen hadden de corporaties hiervoor een vast moment, vanaf de donderdag of vrijdag. Deze nieuwe dagelijkse manier van adverteren zal daarom nog wel even wennen zijn, maar dankzij het zoekprofiel met de tipberichten die iedere woningzoekende kan aanmaken, komen de nieuw geadverteerde woningen waarvoor interesse is, automatisch in de e-mail box.

In de afgelopen dagen zijn alle ingeschreven woningzoekenden van de beide corporaties ‘verhuisd’ naar ThuistrefferVechtdal.nl. Zij kunnen vanaf nu, na het activeren van hun inschrijving, aan de slag op het platform. En nieuwe woningzoekenden kunnen zich vanaf vandaag hier gratis inschrijven. Alles wijst zich vanzelf en bij vragen kan er contact worden opgenomen met één van de twee corporaties.

Thuistreffer logo met payoff


25-01-2018

Mw. Margriet Drijver is benoemd tot interim-bestuurder bij Woningstichting Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg. Margriet Drijver is op dit moment nog interim-bestuurder bij woningstichting Elkien in Heerenveen. Ze is daarvoor bij meerdere woningcorporaties actief geweest als interim-bestuurder. Op 15 februari a.s. start ze met haar werkzaamheden als interim-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal.


19-01-2018

Na intensief overleg tussen de Raad van Commissarissen van Beter Wonen Vechtdal en Gerrit Teunis is besloten om bestuurder Gerrit Teunis per direct van zijn taken te ontheffen wegens een verschil van inzicht over de te volgen koers van de organisatie. De medewerkers van Beter Wonen Vechtdal zijn vandaag geïnformeerd.  In de komende periode wordt een interim-bestuurder aangesteld.


19-12-2017

In de afgelopen periode heeft het onderzoeksbureau Integis de eindrapportage van het Forensisch Accountantsonderzoek afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen die binnen zijn gekomen bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen schendingen noch verstoringen op het gebied van integriteit hebben plaatsgevonden. Het rapport is met de Autoriteit Woningcorporaties gedeeld en het personeel is geïnformeerd.

Als gevolg van het onderzoek is er wel een nieuw aandachtspunt naar voren gekomen. De cultuur van de organisatie behoeft een verbeterslag, hierover is de directie en RvC met elkaar in gesprek om concrete acties te formuleren.


04-12-2017

Wat is nou echt belangrijk voor de huurders? Wat gaat goed en wat kan beter? Dat wil Gerrit Teunis, directeur van Beter Wonen Vechtdal, graag weten. Daarom zijn alle medewerkers de afgelopen weken op de koffie geweest bij meer dan 100 huurders. Met deze gesprekken wil Beter Wonen het beleid nog beter maken.

 

Goede gesprekken

Praten met huurders is natuurlijk niets nieuws voor Beter Wonen Vechtdal. “We zijn altijd geïnteresseerd in de mening van onze huurders. Maar binnenkomen bij onze huurders doen we – op de werkzaamheden na - niet zo vaak. Dat wilden we deze keer wel doen.’’ Aldus Gerrit Teunis. Er werd goed gereageerd op onze oproep. We zijn al bij meer dan 100 huurders op bezoek geweest. En dat levert goede gesprekken op. ‘’We willen graag met de huurders praten over onze plannen, ons beleid, maar dat is soms best abstract en vaag. Het gaat er uiteindelijk om hoe het huren bij Beter Wonen ze bevalt. Natuurlijk hebben we het ook over de kleine irritaties of problemen waar ze tegenaan lopen. Deze proberen we uiteraard zo veel mogelijk op te lossen.’’ Ook voor de medewerkers is het prettig om de klant in een andere setting te spreken. ‘’Je merkt dat de drempel een stuk lager ligt om over bepaalde problemen te praten wanneer je bij de mensen thuis aan tafel zit. Er is meer wederzijds begrip en het is leuk om eens bij de mensen thuis te komen.’’

Wegens succes verlengd

Wegens het grote succes is het project verlengd. Huurders kunnen zich dus nog steeds aanmelden voor zo’n gesprek met Beter Wonen Vechtdal. Dat kan door een mail te sturen naar gesprek@beterwonenvechtdal.nl of door te bellen met 0523 - 285 238. Maar het kan ook zijn dat we huurders actief gaan benaderen. In overleg met de huurder wordt dan een afspraak voor een bezoek ingepland. De afspraak wordt gemaakt op een tijd die de huurder uitkomt, dus dat kan best buiten kantooruren zijn.

keukentafelgesprek 1

keukentafelgesprek 2


27-11-2017

Donderdag 16 oktober hield Beter Wonen Vechtdal haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Dit keer in het dorpshuis in De Krim. Tijdens de bijeenkomst is de positionering van Beter Wonen Vechtdal als sociaal verhuurder door de belanghouders onderstreept: Beter Wonen Vechtdal wordt nog steeds herkent als een woningcorporatie die meer doet dan het gewone.

Een woningcorporatie die zowel goede dienstverlening hoog in het vaandel heeft als het zich manifesteren als maatschappelijk ondernemer. En die positionering is precies het DNA van Beter Wonen Vechtdal: meer doen dan het gewone voor huurders én de lokale samenleving. Een tweetal projecten passeerden in het kader van de DNA-discussie de revue: de betrokkenheid van Beter Wonen Vechtdal bij de herinrichting van het maatschappelijk centrum in De Krim en de omgang met problematische schulden.

MFA De Krim

Die middag presenteerde Edgar Wever, adviseur bij Twijnstra Gudde, de resultaten van de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) die Twijnstra Gudde heeft uitgevoerd in opdracht van Beter Wonen Vechtdal. Opdracht was het in kaart brengen van het maatschappelijk resultaat van het verplaatsen van het huidige dorpshuis van De Krim met aanverwante maatschappelijke voorzieningen versus het in stand laten van de huidige situatie. Hiermee is aangetoond dat de samenleving in De Krim er maatschappelijk baat bij heeft als het dorpshuis met voorzieningen wordt verplaatst en er vervolgens woningbouw op de vrijkomende locatie wordt gerealiseerd. Zowel Plaatselijk Belang als de lokale politiek hebben positief kennis genomen van dit resultaat.

Schuldenproblematiek

Op het gebied van het beheersen van problematische huurschulden werden de degens gekruist tussen wethouder René De Vent, directeur Jan Tingen van de Gemeentelijke Kredietbank en directeur van Beter Wonen Vechtdal Gerrit Teunis. Uitkomst van de gedachtewisseling is dat gemeente, GKB én woningcorporatie het best gezamenlijk moeten optrekken om de huurder uit de problematische schuldenproblematiek te halen en te houden.

Aan het eind van de bijeenkomst werd er een poster uitgereikt met daarop een collage van social media berichten van Beter Wonen Vechtdal die een visuele dwarsdoorsnede geven van het DNA van Beter Wonen Vechtdal.

netwerkb 2017 1

netwerkb 2017 2

netwerkb 2017 3

netwerkb 2017 4


02-11-2017

Beter Wonen Vechtdal is gestart met de bouw van acht eengezinswoningen in de nieuwste wijk van Gramsbergen, Garstlanden. Bijzonder aan dit project is dat vier woningen geheel gasloos zijn. Een primeur voor Beter Wonen Vechtdal.

Het toepassen van goede isolatie en zonnepanelen is al standaard bij de nieuwbouwwoningen van Beter Wonen Vechtdal. Het is tijd om verder te kijken hoe de duurzaamheid van de woningen verhoogd kan worden en te zorgen dat de woningen in de toekomst geen fossiele brandstof meer verbruiken. De fossiele brandstof die nu nog in elke woning van Beter Wonen Vechtdal nodig is, is gas.

Het project aan De Geurne in Gramsbergen, bestaande uit 8 eengezinswoningen, wordt deels gasloos uitgevoerd. De tussenwoningen zijn (dit zijn 4 van de 8 woningen) voorzien van een warmtepomp. Zo voldoen deze woningen niet alleen aan de duurzaamheidsvraag van de toekomst, maar wordt er ook bespaard op de energiekosten. Nieuwe installaties zorgen wellicht voor een andere woonervaring en daarom worden de toekomstige bewoners in het proces begeleid.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 13 november 2017 tussen 17.00 en 19.00 uur wordt er een informatiebijeenkomst gehouden in MFC De Binder in Gramsbergen. De verwachting is dat de woningen rond de zomer van 2018 gereed zijn.

Impressie Geurne


02-11-2017

Op woensdag 27 september werd er in ‘Het Kronkelhonk’ in Slagharen een bewonersavond georganiseerd door Plaatselijk Belang Slagharen. Het doel van deze avond was om te inventariseren of er belangstelling bestaat voor woningbouw aan het braakliggend terrein aan de Dr. Willemslaan. Mogelijk wil Beter Wonen Vechtdal (eventueel in samenwerking met andere partijen) hier in de toekomst woningen gaan bouwen.

Vervolg bijeenkomst

Voordat er plannen gemaakt gaan worden voor dit stuk grond is er besloten om in gesprek te gaan met de inwoners van Slagharen en andere geïnteresseerden over de mogelijkheden. Met een opkomst van zo`n 60 belangstellenden was de avond een succes. Naast Plaatselijk Belang Slagharen en Beter Wonen Vechtdal waren ook de gemeente, verschillende aannemers en de Rabobank aanwezig. Uit de eind oktober gehouden evaluatie is gebleken dat de interesse dermate groot is dat deze avond ook zeker een vervolg zal krijgen. Dit zal begin 2018 plaats vinden. We houden u op de hoogte!


09-10-2017

Op zaterdag 7 oktober was het de landelijke Dag van het Huren. Daarom was het Open Huis bij Beter Wonen Vechtdal. Ruim 500 huurders en belangstellenden kwamen deze dag een kijkje nemen in de organisatie en gingen in gesprek met de medewerkers. Ook waren er andere partijen aanwezig met interessante informatie op het gebied van wonen.

Een goed gesprek
“Wij horen graag hoe het met onze huurders gaat en vinden het belangrijk om elkaar te zien en te spreken. Door het jaar heen zijn die momenten er wel, bijvoorbeeld tijdens een bewonersbijeenkomst, of komen we bij de mensen thuis. Maar vandaag stelden wij ons huis open”, aldus Gerrit Teunis – directeur Beter Wonen Vechtdal. De reacties tijdens het Open Huis waren heel positief. “Leuk om de organisatie een keer van binnen te zien en de medewerkers te spreken’’, aldus een bezoekster.

Op zo’n dag heb je de tijd om even met elkaar te praten, om te horen hoe het huren bevalt, waar we meer in kunnen betekenen of welke vragen er spelen” geeft Gerrit Teunis aan. Heel waardevol om die gesprekken te kunnen voeren.

Scootmobiel parcours

Er kon niet alleen een kijkje in de keuken  van Beter Wonen Vechtdal genomen worden, er waren ook andere partijen aanwezig waar Beter Wonen Vechtdal veel mee samenwerkt. Zoals de Huurdersorganisatie, Politie, Brandweer, een Energiecoach, Samen Doen, RIBW en JP van de Bent Stichting. De Ouderenwinkel uit Hardenberg had een parcours uitgezet voor scootmobielen. Vele bezoekers waagden hier een poging om hun rijvaardigheid te testen.

Ideeën voor leefbaarheid

Aan iedere deelnemer van deze dag is gevraagd op te schrijven wat een bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid van zijn of haar buurt. Aan het einde van de dag zat de brievenbus propvol met ansichtkaarten. Een brievenbus vol suggesties waarvan Beter Wonen Vechtdal binnenkort het beste idee kiest. Deze persoon wint een geheel verzorgde barbecue voor de hele buurt.

In heel Nederland

Tijdens de Dag van het Huren organiseerden woningcorporaties op ruim 50 locaties activiteiten in wijken, dorpen en steden: iedere deelnemende corporatie had haar eigen activiteiten. De Dag van het Huren is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes. Meer informatie is te vinden op www.dagvanhethuren.nu

open huis 1

open huis 2

Open Huis 3


26-09-2017

Beter Wonen Vechtdal is in 2014 gestart met een woordkunstroute. Dit houdt in dat er op de verschillende complexen spreuken op de gevels worden geplaatst ter verfraaiing van de omgeving. Zeven complexen hadden al een spreuk gekregen, afgelopen donderdag 21 september is de achtste spreuk onthuld bij het nieuwbouwproject aan de Schoolstraat in Kloosterhaar.

De spreuken zijn gemaakt door de Zwolse stadsdichter Paul Gellings. Het idee voor de dichtregels op de gevels is ontstaan door een tekst op een viaduct bij de Zwolse wijk Stadshagen. Beter Wonen Vechtdal heeft dat in de gemeente Hardenberg door Gellings laten vertalen naar nieuw gebouwde appartementencomplexen.

Volgend jaar worden de laatste twee spreuken aangebracht bij appartementencomplexen Meander en Overlaat in Hardenberg, en bij de Postlaan in Bergentheim.

Foto: Wethouder René de Vent en Paul Gellings onthullen de spreuk

Spreuk Kloosterhaar


24-07-2017

De medewerkers van Beter Wonen Vechtdal en leden van de Huurdersorganisatie komen dit jaar naar de huurders toe om samen in gesprek te gaan over het beleid. Onder het genot van een kopje koffie worden de 6 belangrijkste thema’s besproken en mogen de huurders zélf meedenken.

Levendig beleidsplan

Om de vier jaar maakt Beter Wonen Vechtdal een nieuw beleidsplan. Deze wordt normaal gesproken uitgereikt aan de huurders en stakeholders zodat zij het kunnen lezen. ‘’Het beleidsplan is de basis voor de toekomst van de woningcorporatie, zoiets bepaal je niet alleen. Daarom gaan we het dit keer anders doen. Het wordt een levendig document, dat blijft veranderen en ontwikkelen. Dit willen we samen doen met onze huurders. Zij mogen meedenken over ons beleid’’ Aldus Gerrit Teunis, directeur Beter Wonen Vechtdal.

Koekjes

Geen overhandiging van een definitief document, maar het document wordt opgesteld door de doelgroep te betrekken. ‘’Het draait om interactie, reacties oproepen en ontvangen. Dit gaan we doen door bij de huurders op de koffie te komen. Wij nemen de koekjes mee en gaan samen in gesprek. De huurder bepaalt het onderwerp. Zo komen we gezamenlijk tot een beleidsplan’’.

Huurders die willen meedenken kunnen zich tot 31 augustus aanmelden via gesprek@beterwonenvechtdal.nl of door te bellen met 0523 – 285 238.

Beter Wonen Halfuurtje afbeelding


06-07-2017

Afgelopen dinsdag en vandaag zijn door woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners van het woongebouw De Barbier aan de Barbierstraat in Hardenberg. Hiermee is het project, dat bestaat uit 37 appartementen, afgerond.

De realisatie van de appartementen was in handen van de Hardenbergse aannemer Ter Steege Bouw Vastgoed en heeft ruim een jaar geduurd. De bouw verliep volgens planning. Eind juni 2016 zijn de appartementen toegewezen. De nieuwe bewoners hebben de bouw geheel kunnen volgen, en stonden ook regelmatig rondom de bouwhekken het proces van dichtbij te bekijken. Het enthousiasme was daarom groot na een jaar van wachten.

Oosteinde

Vanwege de grote belangstelling voor deze appartementen heeft Beter Wonen Vechtdal een overeenkomst gesloten voor de realisatie van 35 appartementen aan het Oosteinde. De bouw start in november 2017 en zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn. Na de zomer zal Beter Wonen Vechtdal meer informatie verstrekken zoals plattegronden, huurprijzen en toewijzing.

Barbier entree

Barbier oplevering


15-06-2017

Op 8 juni 2017 bracht een groep van zo’n 30 vertegenwoordigers van het Kennisnetwerk Woningcorporaties een bezoek aan woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal. Tijdens de ontvangst in het kantoor werd uitvoerig stilgestaan bij de werkwijze en het beleid van de corporatie.

Belangstelling

Aan de orde kwamen de omvangrijke nieuwbouw– en renovatieactiviteiten van de afgelopen jaren. Natuurlijk werd ook vooruitgeblikt over duurzaamheidsmaatregelen die nog in het verschiet liggen. De strategie en het beleid waren onderwerpen waar de belangstelling in het bijzonder naar uit ging. De regelmatige raadpleging van de stakeholders (huurdersorganisatie, gemeente, Plaatselijke Belang, zorg- en welzijnspartijen, etc.) en het motto 'Voor Elkaar' en 'Het Gesprek' bleken voor de deelnemers zeer interessant. Ondersteund werd de gedachte dat de strategie van Beter Wonen Vechtdal van ‘samen optrekken met de stakeholders’ zeer belangrijk is. Ook de gedachte dat de corporatie heel dicht bij haar huurders wil staan werd uiterst positief ontvangen.

Wandeling centrum

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het gemeentehuis waar wethouder Douwe Prinsse zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hardenberg en de noodzakelijke bouwactiviteiten in een zeer interessant betoog schetste. Na een aardige discussie werd de middag vervolgd met een wandeling door het centrum van Hardenberg, met specifieke aandacht voor de wijk Marsch Kruserbrink waar door Beter Wonen Vechtdal de afgelopen jaren volop is gerenoveerd en gebouwd.  Al met al een bijzonder succesvol bezoek voor de deelnemers en tevens en goede kans voor Beter Wonen Vechtdal om te toetsen hoe andere corporatiebestuurders en -commissarissen tegen de prestaties in Hardenberg aankijken. De conclusies was duidelijk: TOP!


07-06-2017

In de afgelopen periode zijn er bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW) meldingen binnen gekomen die vragen stellen over de bedrijfsvoering van Beter Wonen Vechtdal (BWV) in brede zin. De Autoriteit heeft hierop contact opgenomen met de Raad van Commissarissen van Beter Wonen Vechtdal om de antwoorden op deze vragen te geven. Wij nemen deze meldingen zeer serieus en hebben besloten om een onafhankelijk onderzoeksbureau - Integis – de opdracht te geven tot een gedegen en omvattend forensisch accountantsonderzoek. Dit doen we omdat het voor onze medewerkers en onze klanten 100% duidelijk moet zijn dat het vertrouwen in onze dienstverlening cruciaal is.

We verwachten dat het onderzoek na de zomervakantie van 2017 afgerond zal zijn. Zodra er informatie beschikbaar is kunt u deze op deze pagina terugvinden.

Heeft u vragen en of opmerkingen over dit onderzoek? Stel deze dan via info@beterwonenvechtdal.nl
We doen ons best alle antwoorden zo snel mogelijk te geven.

Vragen en antwoorden over het onderzoek:

Waarom is dit onderzoek in gang gezet? – In de afgelopen periode zijn er bij de Autoriteit Woningcorporaties verschillende meldingen binnen gekomen die vragen stellen over de bedrijfsvoering van BWV. Welke vragen het precies zijn kunnen we niet zeggen. Dat zou de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Waarom kiezen jullie voor een extern bureau? – We willen graag zeker weten dat dit onderzoek zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Integis heeft bewezen dit soort onderzoeken snel en professioneel af te handelen. Het is in het belang van onze klanten en onze medewerkers dat het vertrouwen in onze organisatie optimaal is. Daarom zal iedere vraag zorgvuldig onderzocht worden

Wat gaan jullie doen met de uitkomsten? – We weten natuurlijk nog niet wat de uitkomsten zullen zijn. Maar zodra de uitkomsten aanleiding geven tot handelen dan zullen we dat zo snel mogelijk doen.

Hoe kan het dat dit onderzoek nodig is? Vorig jaar – en de afgelopen jaren – bleek uit alle onderzoeken dat BWV het goed doet. Elke melding die vraagtekens zet bij onze integriteit nemen we zeer serieus, vertrouwen in onze dienstverlening is cruciaal. Gedegen onderzoek is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat het vertrouwen in onze organisatie optimaal gewaarborgd is, dat zijn we aan onze klanten en aan onze medewerkers verplicht.

Wanneer is het onderzoek afgerond? – We verwachten dat het onderzoek na de zomervakantie is afgerond.


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.