Netwerkbijeenkomst 2017: het DNA van Beter Wonen Vechtdal getoetst

27-11-2017

Donderdag 16 oktober hield Beter Wonen Vechtdal haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Dit keer in het dorpshuis in De Krim. Tijdens de bijeenkomst is de positionering van Beter Wonen Vechtdal als sociaal verhuurder door de belanghouders onderstreept: Beter Wonen Vechtdal wordt nog steeds herkent als een woningcorporatie die meer doet dan het gewone.

Een woningcorporatie die zowel goede dienstverlening hoog in het vaandel heeft als het zich manifesteren als maatschappelijk ondernemer. En die positionering is precies het DNA van Beter Wonen Vechtdal: meer doen dan het gewone voor huurders én de lokale samenleving. Een tweetal projecten passeerden in het kader van de DNA-discussie de revue: de betrokkenheid van Beter Wonen Vechtdal bij de herinrichting van het maatschappelijk centrum in De Krim en de omgang met problematische schulden.

MFA De Krim

Die middag presenteerde Edgar Wever, adviseur bij Twijnstra Gudde, de resultaten van de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) die Twijnstra Gudde heeft uitgevoerd in opdracht van Beter Wonen Vechtdal. Opdracht was het in kaart brengen van het maatschappelijk resultaat van het verplaatsen van het huidige dorpshuis van De Krim met aanverwante maatschappelijke voorzieningen versus het in stand laten van de huidige situatie. Hiermee is aangetoond dat de samenleving in De Krim er maatschappelijk baat bij heeft als het dorpshuis met voorzieningen wordt verplaatst en er vervolgens woningbouw op de vrijkomende locatie wordt gerealiseerd. Zowel Plaatselijk Belang als de lokale politiek hebben positief kennis genomen van dit resultaat.

Schuldenproblematiek

Op het gebied van het beheersen van problematische huurschulden werden de degens gekruist tussen wethouder René De Vent, directeur Jan Tingen van de Gemeentelijke Kredietbank en directeur van Beter Wonen Vechtdal Gerrit Teunis. Uitkomst van de gedachtewisseling is dat gemeente, GKB én woningcorporatie het best gezamenlijk moeten optrekken om de huurder uit de problematische schuldenproblematiek te halen en te houden.

Aan het eind van de bijeenkomst werd er een poster uitgereikt met daarop een collage van social media berichten van Beter Wonen Vechtdal die een visuele dwarsdoorsnede geven van het DNA van Beter Wonen Vechtdal.

netwerkb 2017 1

netwerkb 2017 2

netwerkb 2017 3

netwerkb 2017 4

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.