Kennisnetwerk Woningcorporaties bezoekt Hardenberg

15-06-2017

Op 8 juni 2017 bracht een groep van zo’n 30 vertegenwoordigers van het Kennisnetwerk Woningcorporaties een bezoek aan woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal. Tijdens de ontvangst in het kantoor werd uitvoerig stilgestaan bij de werkwijze en het beleid van de corporatie.

Belangstelling

Aan de orde kwamen de omvangrijke nieuwbouw– en renovatieactiviteiten van de afgelopen jaren. Natuurlijk werd ook vooruitgeblikt over duurzaamheidsmaatregelen die nog in het verschiet liggen. De strategie en het beleid waren onderwerpen waar de belangstelling in het bijzonder naar uit ging. De regelmatige raadpleging van de stakeholders (huurdersorganisatie, gemeente, Plaatselijke Belang, zorg- en welzijnspartijen, etc.) en het motto 'Voor Elkaar' en 'Het Gesprek' bleken voor de deelnemers zeer interessant. Ondersteund werd de gedachte dat de strategie van Beter Wonen Vechtdal van ‘samen optrekken met de stakeholders’ zeer belangrijk is. Ook de gedachte dat de corporatie heel dicht bij haar huurders wil staan werd uiterst positief ontvangen.

Wandeling centrum

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het gemeentehuis waar wethouder Douwe Prinsse zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hardenberg en de noodzakelijke bouwactiviteiten in een zeer interessant betoog schetste. Na een aardige discussie werd de middag vervolgd met een wandeling door het centrum van Hardenberg, met specifieke aandacht voor de wijk Marsch Kruserbrink waar door Beter Wonen Vechtdal de afgelopen jaren volop is gerenoveerd en gebouwd.  Al met al een bijzonder succesvol bezoek voor de deelnemers en tevens en goede kans voor Beter Wonen Vechtdal om te toetsen hoe andere corporatiebestuurders en -commissarissen tegen de prestaties in Hardenberg aankijken. De conclusies was duidelijk: TOP!

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.