Inventarisatie bewonersavond Slagharen

02-11-2017

Op woensdag 27 september werd er in ‘Het Kronkelhonk’ in Slagharen een bewonersavond georganiseerd door Plaatselijk Belang Slagharen. Het doel van deze avond was om te inventariseren of er belangstelling bestaat voor woningbouw aan het braakliggend terrein aan de Dr. Willemslaan. Mogelijk wil Beter Wonen Vechtdal (eventueel in samenwerking met andere partijen) hier in de toekomst woningen gaan bouwen.

Vervolg bijeenkomst

Voordat er plannen gemaakt gaan worden voor dit stuk grond is er besloten om in gesprek te gaan met de inwoners van Slagharen en andere geïnteresseerden over de mogelijkheden. Met een opkomst van zo`n 60 belangstellenden was de avond een succes. Naast Plaatselijk Belang Slagharen en Beter Wonen Vechtdal waren ook de gemeente, verschillende aannemers en de Rabobank aanwezig. Uit de eind oktober gehouden evaluatie is gebleken dat de interesse dermate groot is dat deze avond ook zeker een vervolg zal krijgen. Dit zal begin 2018 plaats vinden. We houden u op de hoogte!

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.