Forensisch Accountants Onderzoek 2017

07-06-2017

In de afgelopen periode zijn er bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW) meldingen binnen gekomen die vragen stellen over de bedrijfsvoering van Beter Wonen Vechtdal (BWV) in brede zin. De Autoriteit heeft hierop contact opgenomen met de Raad van Commissarissen van Beter Wonen Vechtdal om de antwoorden op deze vragen te geven. Wij nemen deze meldingen zeer serieus en hebben besloten om een onafhankelijk onderzoeksbureau - Integis – de opdracht te geven tot een gedegen en omvattend forensisch accountantsonderzoek. Dit doen we omdat het voor onze medewerkers en onze klanten 100% duidelijk moet zijn dat het vertrouwen in onze dienstverlening cruciaal is.

We verwachten dat het onderzoek na de zomervakantie van 2017 afgerond zal zijn. Zodra er informatie beschikbaar is kunt u deze op deze pagina terugvinden.

Heeft u vragen en of opmerkingen over dit onderzoek? Stel deze dan via info@beterwonenvechtdal.nl
We doen ons best alle antwoorden zo snel mogelijk te geven.

Vragen en antwoorden over het onderzoek:

Waarom is dit onderzoek in gang gezet? – In de afgelopen periode zijn er bij de Autoriteit Woningcorporaties verschillende meldingen binnen gekomen die vragen stellen over de bedrijfsvoering van BWV. Welke vragen het precies zijn kunnen we niet zeggen. Dat zou de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Waarom kiezen jullie voor een extern bureau? – We willen graag zeker weten dat dit onderzoek zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Integis heeft bewezen dit soort onderzoeken snel en professioneel af te handelen. Het is in het belang van onze klanten en onze medewerkers dat het vertrouwen in onze organisatie optimaal is. Daarom zal iedere vraag zorgvuldig onderzocht worden

Wat gaan jullie doen met de uitkomsten? – We weten natuurlijk nog niet wat de uitkomsten zullen zijn. Maar zodra de uitkomsten aanleiding geven tot handelen dan zullen we dat zo snel mogelijk doen.

Hoe kan het dat dit onderzoek nodig is? Vorig jaar – en de afgelopen jaren – bleek uit alle onderzoeken dat BWV het goed doet. Elke melding die vraagtekens zet bij onze integriteit nemen we zeer serieus, vertrouwen in onze dienstverlening is cruciaal. Gedegen onderzoek is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat het vertrouwen in onze organisatie optimaal gewaarborgd is, dat zijn we aan onze klanten en aan onze medewerkers verplicht.

Wanneer is het onderzoek afgerond? – We verwachten dat het onderzoek na de zomervakantie is afgerond.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.