Eindrapportage Forensisch Accountantsonderzoek

19-12-2017

In de afgelopen periode heeft het onderzoeksbureau Integis de eindrapportage van het Forensisch Accountantsonderzoek afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen die binnen zijn gekomen bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen schendingen noch verstoringen op het gebied van integriteit hebben plaatsgevonden. Het rapport is met de Autoriteit Woningcorporaties gedeeld en het personeel is geïnformeerd.

Als gevolg van het onderzoek is er wel een nieuw aandachtspunt naar voren gekomen. De cultuur van de organisatie behoeft een verbeterslag, hierover is de directie en RvC met elkaar in gesprek om concrete acties te formuleren.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.