Huurverhoging 2018

Ieder jaar wordt op 1 juli de huur van uw woning aangepast. De Rijksoverheid geeft hiervoor de richtlijnen.

Ook dit jaar is de huurverhoging afhankelijk van uw inkomen.

  • Maximaal 3,9% voor huishoudinkomens t/m € 41.056,-
  • Maximaal 5,4% voor huishoudinkomens boven € 41.056,-

Deze percentages vallen binnen de grenzen die wettelijk zijn vastgelegd.

Inkomensgegevens

Er wordt bij de huurverhoging gekeken naar het inkomen over 2016. De Belastingdienst verstrekt ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. In een verklaring wordt alleen weergegeven in welke inkomensklasse het desbetreffende huishoudinkomen valt en om hoeveel bewoners met een inkomen het gaat.

Bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u bezwaar bij ons indienen. Hiervoor is een standaard formulier beschikbaar van de Huurcommissie, te vinden op www.huurcommissie.nl of bel met 1400.
Een bezwaar kunt u indienen tot 1 juli 2018.

Neem voor overige vragen gerust contact op met onze afdeling Wonen via 0523 - 285 285.

Kan ik bezwaar maken?

Wilt u weten of uw bezwaar gegrond is? Bekijk dan dit schema.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.