Klachtenadviescommissie

Het is natuurlijk mogelijk dat u het als klant niet eens bent met onze beslissingen of dat u vindt dat u door ons onterecht bent behandeld. Graag horen wij in dergelijke gevallen van u!

Wij proberen dan eerst om samen tot een oplossing te komen door middel van een gesprek. Vindt u echter dat wij uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail melden bij de Klachtenadviescommissie.

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Oranjestraat 10
7451 CC Holten
info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl

De Klachtenadviescommissie is een onafhankelijke partij die onderzoekt of het geschil gegrond is en is samengesteld uit vier onafhankelijke leden die geen werkrelatie hebben met Beter Wonen Vechtdal.

De Klachtenadviescommissie heeft een reglement opgesteld waarin u kunt lezen wat de regels zijn. Ook wordt er elk jaar een jaarverslag gemaakt.

En dan...

Als de Klachtenadviescommissie over de klacht vergadert, krijgt u de gelegenheid om uw klacht mondeling toe te lichten. U mag zich hierbij laten ondersteunen door een derde partij. De commissie komt dan vervolgens met een advies. Op basis van dit advies neemt het bestuur van Beter Wonen Vechtdal een officieel besluit over de manier waarop uw zaak wordt afgehandeld. Hierover krijgt u binnen 14 dagen bericht. Wanneer u het ook niet eens bent met dit besluit dan kunt u zich wenden tot de rechter. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks naar de rechter stappen.

Verschil van mening?
Bent u het niet eens met het beleid van Beter Wonen Vechtdal?
Lees wat u kunt doen in onze brochure 'Een verschil van mening'.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.