Weblog Gerrit Teunis

01-05-2017
Best trots

De afgelopen week heb ik de medewerkers van Beter Wonen Vechtdal gecomplimenteerd en ik voelde me best trots. Onze corporatie heeft op een aantal fronten namelijk erg goed gescoord en daar hebben die medewerkers met zijn allen heel hard aan bijgedragen.

We kregen bericht van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) dat het KWH Huurlabel/keurmerk Zorgeloos Wonen weer voor de komende twee jaar was toegekend. Om dat label te kunnen krijgen moet je aan een aantal criteria voldoen en een cijfer halen dat minimaal een 7 is. Onze corporatie haalde een 8 en was daarmee te vinden in de kopgroep, namelijk op plaats 13 van alle deelnemende corporaties.

Een ander prachtig signaal kwam via de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVBN). Deze club bewaakt dat woningcorporaties zich - conform de inhoud van de Governancecode - laten visiteren. Door de SVBN is recent een benchmark ontwikkeld. Nou gaat het natuurlijk bij een visitatie niet alleen om de cijfers, daarmee doe je een visitatie tekort. Maar toch is het lekker als uit die benchmark blijkt dat Beter Wonen Vechtdal in vergelijking met corporaties in onze eigenwoningmarktregio, in onze grootteklasse, in onze referentiegroep én in onze referentieregio uitstekend scoort. Er zijn vier belangrijke thema’s: presteren naar opgaven en ambitie, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance. Op alle thema’s scoort onze corporatie in haar visitatie van 2015 hoger dan de betreffende referentiegroepen. Prima dus!

Tenslotte werd door Effectory een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij Beter Wonen Vechtdal. Met de scores op de thema’s bevlogenheid (8.4), betrokkenheid (8.7), tevredenheid (8.3) en veranderingsbereidheid (8.3) scoren onze medewerkers niet alleen hoger dan de samengestelde benchmark, maar zelfs hoger dan de top 3 uit de samengestelde benchmark.

En als je dat allemaal legt naast de volkshuisvestelijke prestaties, naast de goede relatie met onze belanghouders en naast de wijze waarop is en wordt gewerkt aan een beleidsvisie voor de toekomst, dan is er alle reden om best een beetje trots te zijn.

Share |

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.