Hallo Vechtdal

Lees hier de laatste editie van onze bewonerskrant!

Nieuwsberichten

30-01-2018

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste hebben ThuistrefferVechtdal.nl gelanceerd. Een nieuw online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen zien in het Vechtdal.

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste bieden allebei huurwoningen aan in het Overijsselse Vechtdal. Voorheen had een ieder daarvoor zijn eigen website, maar om het zoeken naar een passende woning te vergemakkelijken, hebben zij samen een nieuw platform gerealiseerd: ThuistrefferVechtdal.nl. Hier brengen de corporaties al het actuele aanbod in beeld op één  plek. Dat heeft voor de woningzoekende als voordeel dat zij zich maar 1x hoeven in te schrijven. Ze krijgen betere zoekmogelijkheden op één centrale plek en de regels voor toewijzing zijn transparant en voor iedere woningzoekende gelijk.

Dagelijks adverteren
Op ThuistrefferVechtdal.nl worden dagelijkse nieuwe woningen geadverteerd. Iedere woning staat 4 dagen op de website en wordt daarna toegewezen. Voorheen hadden de corporaties hiervoor een vast moment, vanaf de donderdag of vrijdag. Deze nieuwe dagelijkse manier van adverteren zal daarom nog wel even wennen zijn, maar dankzij het zoekprofiel met de tipberichten die iedere woningzoekende kan aanmaken, komen de nieuw geadverteerde woningen waarvoor interesse is, automatisch in de e-mail box.

In de afgelopen dagen zijn alle ingeschreven woningzoekenden van de beide corporaties ‘verhuisd’ naar ThuistrefferVechtdal.nl. Zij kunnen vanaf nu, na het activeren van hun inschrijving, aan de slag op het platform. En nieuwe woningzoekenden kunnen zich vanaf vandaag hier gratis inschrijven. Alles wijst zich vanzelf en bij vragen kan er contact worden opgenomen met één van de twee corporaties.

Thuistreffer logo met payoff


25-01-2018

Mw. Margriet Drijver is benoemd tot interim-bestuurder bij Woningstichting Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg. Margriet Drijver is op dit moment nog interim-bestuurder bij woningstichting Elkien in Heerenveen. Ze is daarvoor bij meerdere woningcorporaties actief geweest als interim-bestuurder. Op 15 februari a.s. start ze met haar werkzaamheden als interim-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal.


19-01-2018

Na intensief overleg tussen de Raad van Commissarissen van Beter Wonen Vechtdal en Gerrit Teunis is besloten om bestuurder Gerrit Teunis per direct van zijn taken te ontheffen wegens een verschil van inzicht over de te volgen koers van de organisatie. De medewerkers van Beter Wonen Vechtdal zijn vandaag geïnformeerd.  In de komende periode wordt een interim-bestuurder aangesteld.


19-12-2017

In de afgelopen periode heeft het onderzoeksbureau Integis de eindrapportage van het Forensisch Accountantsonderzoek afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen die binnen zijn gekomen bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen schendingen noch verstoringen op het gebied van integriteit hebben plaatsgevonden. Het rapport is met de Autoriteit Woningcorporaties gedeeld en het personeel is geïnformeerd.

Als gevolg van het onderzoek is er wel een nieuw aandachtspunt naar voren gekomen. De cultuur van de organisatie behoeft een verbeterslag, hierover is de directie en RvC met elkaar in gesprek om concrete acties te formuleren.


04-12-2017

Wat is nou echt belangrijk voor de huurders? Wat gaat goed en wat kan beter? Dat wil Gerrit Teunis, directeur van Beter Wonen Vechtdal, graag weten. Daarom zijn alle medewerkers de afgelopen weken op de koffie geweest bij meer dan 100 huurders. Met deze gesprekken wil Beter Wonen het beleid nog beter maken.

 

Goede gesprekken

Praten met huurders is natuurlijk niets nieuws voor Beter Wonen Vechtdal. “We zijn altijd geïnteresseerd in de mening van onze huurders. Maar binnenkomen bij onze huurders doen we – op de werkzaamheden na - niet zo vaak. Dat wilden we deze keer wel doen.’’ Aldus Gerrit Teunis. Er werd goed gereageerd op onze oproep. We zijn al bij meer dan 100 huurders op bezoek geweest. En dat levert goede gesprekken op. ‘’We willen graag met de huurders praten over onze plannen, ons beleid, maar dat is soms best abstract en vaag. Het gaat er uiteindelijk om hoe het huren bij Beter Wonen ze bevalt. Natuurlijk hebben we het ook over de kleine irritaties of problemen waar ze tegenaan lopen. Deze proberen we uiteraard zo veel mogelijk op te lossen.’’ Ook voor de medewerkers is het prettig om de klant in een andere setting te spreken. ‘’Je merkt dat de drempel een stuk lager ligt om over bepaalde problemen te praten wanneer je bij de mensen thuis aan tafel zit. Er is meer wederzijds begrip en het is leuk om eens bij de mensen thuis te komen.’’

Wegens succes verlengd

Wegens het grote succes is het project verlengd. Huurders kunnen zich dus nog steeds aanmelden voor zo’n gesprek met Beter Wonen Vechtdal. Dat kan door een mail te sturen naar gesprek@beterwonenvechtdal.nl of door te bellen met 0523 - 285 238. Maar het kan ook zijn dat we huurders actief gaan benaderen. In overleg met de huurder wordt dan een afspraak voor een bezoek ingepland. De afspraak wordt gemaakt op een tijd die de huurder uitkomt, dus dat kan best buiten kantooruren zijn.

keukentafelgesprek 1

keukentafelgesprek 2


27-11-2017

Donderdag 16 oktober hield Beter Wonen Vechtdal haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Dit keer in het dorpshuis in De Krim. Tijdens de bijeenkomst is de positionering van Beter Wonen Vechtdal als sociaal verhuurder door de belanghouders onderstreept: Beter Wonen Vechtdal wordt nog steeds herkent als een woningcorporatie die meer doet dan het gewone.

Een woningcorporatie die zowel goede dienstverlening hoog in het vaandel heeft als het zich manifesteren als maatschappelijk ondernemer. En die positionering is precies het DNA van Beter Wonen Vechtdal: meer doen dan het gewone voor huurders én de lokale samenleving. Een tweetal projecten passeerden in het kader van de DNA-discussie de revue: de betrokkenheid van Beter Wonen Vechtdal bij de herinrichting van het maatschappelijk centrum in De Krim en de omgang met problematische schulden.

MFA De Krim

Die middag presenteerde Edgar Wever, adviseur bij Twijnstra Gudde, de resultaten van de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) die Twijnstra Gudde heeft uitgevoerd in opdracht van Beter Wonen Vechtdal. Opdracht was het in kaart brengen van het maatschappelijk resultaat van het verplaatsen van het huidige dorpshuis van De Krim met aanverwante maatschappelijke voorzieningen versus het in stand laten van de huidige situatie. Hiermee is aangetoond dat de samenleving in De Krim er maatschappelijk baat bij heeft als het dorpshuis met voorzieningen wordt verplaatst en er vervolgens woningbouw op de vrijkomende locatie wordt gerealiseerd. Zowel Plaatselijk Belang als de lokale politiek hebben positief kennis genomen van dit resultaat.

Schuldenproblematiek

Op het gebied van het beheersen van problematische huurschulden werden de degens gekruist tussen wethouder René De Vent, directeur Jan Tingen van de Gemeentelijke Kredietbank en directeur van Beter Wonen Vechtdal Gerrit Teunis. Uitkomst van de gedachtewisseling is dat gemeente, GKB én woningcorporatie het best gezamenlijk moeten optrekken om de huurder uit de problematische schuldenproblematiek te halen en te houden.

Aan het eind van de bijeenkomst werd er een poster uitgereikt met daarop een collage van social media berichten van Beter Wonen Vechtdal die een visuele dwarsdoorsnede geven van het DNA van Beter Wonen Vechtdal.

netwerkb 2017 1

netwerkb 2017 2

netwerkb 2017 3

netwerkb 2017 4


02-11-2017

Beter Wonen Vechtdal is gestart met de bouw van acht eengezinswoningen in de nieuwste wijk van Gramsbergen, Garstlanden. Bijzonder aan dit project is dat vier woningen geheel gasloos zijn. Een primeur voor Beter Wonen Vechtdal.

Het toepassen van goede isolatie en zonnepanelen is al standaard bij de nieuwbouwwoningen van Beter Wonen Vechtdal. Het is tijd om verder te kijken hoe de duurzaamheid van de woningen verhoogd kan worden en te zorgen dat de woningen in de toekomst geen fossiele brandstof meer verbruiken. De fossiele brandstof die nu nog in elke woning van Beter Wonen Vechtdal nodig is, is gas.

Het project aan De Geurne in Gramsbergen, bestaande uit 8 eengezinswoningen, wordt deels gasloos uitgevoerd. De tussenwoningen zijn (dit zijn 4 van de 8 woningen) voorzien van een warmtepomp. Zo voldoen deze woningen niet alleen aan de duurzaamheidsvraag van de toekomst, maar wordt er ook bespaard op de energiekosten. Nieuwe installaties zorgen wellicht voor een andere woonervaring en daarom worden de toekomstige bewoners in het proces begeleid.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 13 november 2017 tussen 17.00 en 19.00 uur wordt er een informatiebijeenkomst gehouden in MFC De Binder in Gramsbergen. De verwachting is dat de woningen rond de zomer van 2018 gereed zijn.

Impressie Geurne


02-11-2017

Op woensdag 27 september werd er in ‘Het Kronkelhonk’ in Slagharen een bewonersavond georganiseerd door Plaatselijk Belang Slagharen. Het doel van deze avond was om te inventariseren of er belangstelling bestaat voor woningbouw aan het braakliggend terrein aan de Dr. Willemslaan. Mogelijk wil Beter Wonen Vechtdal (eventueel in samenwerking met andere partijen) hier in de toekomst woningen gaan bouwen.

Vervolg bijeenkomst

Voordat er plannen gemaakt gaan worden voor dit stuk grond is er besloten om in gesprek te gaan met de inwoners van Slagharen en andere geïnteresseerden over de mogelijkheden. Met een opkomst van zo`n 60 belangstellenden was de avond een succes. Naast Plaatselijk Belang Slagharen en Beter Wonen Vechtdal waren ook de gemeente, verschillende aannemers en de Rabobank aanwezig. Uit de eind oktober gehouden evaluatie is gebleken dat de interesse dermate groot is dat deze avond ook zeker een vervolg zal krijgen. Dit zal begin 2018 plaats vinden. We houden u op de hoogte!


09-10-2017

Op zaterdag 7 oktober was het de landelijke Dag van het Huren. Daarom was het Open Huis bij Beter Wonen Vechtdal. Ruim 500 huurders en belangstellenden kwamen deze dag een kijkje nemen in de organisatie en gingen in gesprek met de medewerkers. Ook waren er andere partijen aanwezig met interessante informatie op het gebied van wonen.

Een goed gesprek
“Wij horen graag hoe het met onze huurders gaat en vinden het belangrijk om elkaar te zien en te spreken. Door het jaar heen zijn die momenten er wel, bijvoorbeeld tijdens een bewonersbijeenkomst, of komen we bij de mensen thuis. Maar vandaag stelden wij ons huis open”, aldus Gerrit Teunis – directeur Beter Wonen Vechtdal. De reacties tijdens het Open Huis waren heel positief. “Leuk om de organisatie een keer van binnen te zien en de medewerkers te spreken’’, aldus een bezoekster.

Op zo’n dag heb je de tijd om even met elkaar te praten, om te horen hoe het huren bevalt, waar we meer in kunnen betekenen of welke vragen er spelen” geeft Gerrit Teunis aan. Heel waardevol om die gesprekken te kunnen voeren.

Scootmobiel parcours

Er kon niet alleen een kijkje in de keuken  van Beter Wonen Vechtdal genomen worden, er waren ook andere partijen aanwezig waar Beter Wonen Vechtdal veel mee samenwerkt. Zoals de Huurdersorganisatie, Politie, Brandweer, een Energiecoach, Samen Doen, RIBW en JP van de Bent Stichting. De Ouderenwinkel uit Hardenberg had een parcours uitgezet voor scootmobielen. Vele bezoekers waagden hier een poging om hun rijvaardigheid te testen.

Ideeën voor leefbaarheid

Aan iedere deelnemer van deze dag is gevraagd op te schrijven wat een bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid van zijn of haar buurt. Aan het einde van de dag zat de brievenbus propvol met ansichtkaarten. Een brievenbus vol suggesties waarvan Beter Wonen Vechtdal binnenkort het beste idee kiest. Deze persoon wint een geheel verzorgde barbecue voor de hele buurt.

In heel Nederland

Tijdens de Dag van het Huren organiseerden woningcorporaties op ruim 50 locaties activiteiten in wijken, dorpen en steden: iedere deelnemende corporatie had haar eigen activiteiten. De Dag van het Huren is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes. Meer informatie is te vinden op www.dagvanhethuren.nu

open huis 1

open huis 2

Open Huis 3


26-09-2017

Beter Wonen Vechtdal is in 2014 gestart met een woordkunstroute. Dit houdt in dat er op de verschillende complexen spreuken op de gevels worden geplaatst ter verfraaiing van de omgeving. Zeven complexen hadden al een spreuk gekregen, afgelopen donderdag 21 september is de achtste spreuk onthuld bij het nieuwbouwproject aan de Schoolstraat in Kloosterhaar.

De spreuken zijn gemaakt door de Zwolse stadsdichter Paul Gellings. Het idee voor de dichtregels op de gevels is ontstaan door een tekst op een viaduct bij de Zwolse wijk Stadshagen. Beter Wonen Vechtdal heeft dat in de gemeente Hardenberg door Gellings laten vertalen naar nieuw gebouwde appartementencomplexen.

Volgend jaar worden de laatste twee spreuken aangebracht bij appartementencomplexen Meander en Overlaat in Hardenberg, en bij de Postlaan in Bergentheim.

Foto: Wethouder René de Vent en Paul Gellings onthullen de spreuk

Spreuk Kloosterhaar


24-07-2017

De medewerkers van Beter Wonen Vechtdal en leden van de Huurdersorganisatie komen dit jaar naar de huurders toe om samen in gesprek te gaan over het beleid. Onder het genot van een kopje koffie worden de 6 belangrijkste thema’s besproken en mogen de huurders zélf meedenken.

Levendig beleidsplan

Om de vier jaar maakt Beter Wonen Vechtdal een nieuw beleidsplan. Deze wordt normaal gesproken uitgereikt aan de huurders en stakeholders zodat zij het kunnen lezen. ‘’Het beleidsplan is de basis voor de toekomst van de woningcorporatie, zoiets bepaal je niet alleen. Daarom gaan we het dit keer anders doen. Het wordt een levendig document, dat blijft veranderen en ontwikkelen. Dit willen we samen doen met onze huurders. Zij mogen meedenken over ons beleid’’ Aldus Gerrit Teunis, directeur Beter Wonen Vechtdal.

Koekjes

Geen overhandiging van een definitief document, maar het document wordt opgesteld door de doelgroep te betrekken. ‘’Het draait om interactie, reacties oproepen en ontvangen. Dit gaan we doen door bij de huurders op de koffie te komen. Wij nemen de koekjes mee en gaan samen in gesprek. De huurder bepaalt het onderwerp. Zo komen we gezamenlijk tot een beleidsplan’’.

Huurders die willen meedenken kunnen zich tot 31 augustus aanmelden via gesprek@beterwonenvechtdal.nl of door te bellen met 0523 – 285 238.

Beter Wonen Halfuurtje afbeelding


06-07-2017

Afgelopen dinsdag en vandaag zijn door woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners van het woongebouw De Barbier aan de Barbierstraat in Hardenberg. Hiermee is het project, dat bestaat uit 37 appartementen, afgerond.

De realisatie van de appartementen was in handen van de Hardenbergse aannemer Ter Steege Bouw Vastgoed en heeft ruim een jaar geduurd. De bouw verliep volgens planning. Eind juni 2016 zijn de appartementen toegewezen. De nieuwe bewoners hebben de bouw geheel kunnen volgen, en stonden ook regelmatig rondom de bouwhekken het proces van dichtbij te bekijken. Het enthousiasme was daarom groot na een jaar van wachten.

Oosteinde

Vanwege de grote belangstelling voor deze appartementen heeft Beter Wonen Vechtdal een overeenkomst gesloten voor de realisatie van 35 appartementen aan het Oosteinde. De bouw start in november 2017 en zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn. Na de zomer zal Beter Wonen Vechtdal meer informatie verstrekken zoals plattegronden, huurprijzen en toewijzing.

Barbier entree

Barbier oplevering


15-06-2017

Op 8 juni 2017 bracht een groep van zo’n 30 vertegenwoordigers van het Kennisnetwerk Woningcorporaties een bezoek aan woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal. Tijdens de ontvangst in het kantoor werd uitvoerig stilgestaan bij de werkwijze en het beleid van de corporatie.

Belangstelling

Aan de orde kwamen de omvangrijke nieuwbouw– en renovatieactiviteiten van de afgelopen jaren. Natuurlijk werd ook vooruitgeblikt over duurzaamheidsmaatregelen die nog in het verschiet liggen. De strategie en het beleid waren onderwerpen waar de belangstelling in het bijzonder naar uit ging. De regelmatige raadpleging van de stakeholders (huurdersorganisatie, gemeente, Plaatselijke Belang, zorg- en welzijnspartijen, etc.) en het motto 'Voor Elkaar' en 'Het Gesprek' bleken voor de deelnemers zeer interessant. Ondersteund werd de gedachte dat de strategie van Beter Wonen Vechtdal van ‘samen optrekken met de stakeholders’ zeer belangrijk is. Ook de gedachte dat de corporatie heel dicht bij haar huurders wil staan werd uiterst positief ontvangen.

Wandeling centrum

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het gemeentehuis waar wethouder Douwe Prinsse zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hardenberg en de noodzakelijke bouwactiviteiten in een zeer interessant betoog schetste. Na een aardige discussie werd de middag vervolgd met een wandeling door het centrum van Hardenberg, met specifieke aandacht voor de wijk Marsch Kruserbrink waar door Beter Wonen Vechtdal de afgelopen jaren volop is gerenoveerd en gebouwd.  Al met al een bijzonder succesvol bezoek voor de deelnemers en tevens en goede kans voor Beter Wonen Vechtdal om te toetsen hoe andere corporatiebestuurders en -commissarissen tegen de prestaties in Hardenberg aankijken. De conclusies was duidelijk: TOP!

Bezoek kennisnetwerk Woningcorporaties


07-06-2017

In de afgelopen periode zijn er bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW) meldingen binnen gekomen die vragen stellen over de bedrijfsvoering van Beter Wonen Vechtdal (BWV) in brede zin. De Autoriteit heeft hierop contact opgenomen met de Raad van Commissarissen van Beter Wonen Vechtdal om de antwoorden op deze vragen te geven. Wij nemen deze meldingen zeer serieus en hebben besloten om een onafhankelijk onderzoeksbureau - Integis – de opdracht te geven tot een gedegen en omvattend forensisch accountantsonderzoek. Dit doen we omdat het voor onze medewerkers en onze klanten 100% duidelijk moet zijn dat het vertrouwen in onze dienstverlening cruciaal is.

We verwachten dat het onderzoek na de zomervakantie van 2017 afgerond zal zijn. Zodra er informatie beschikbaar is kunt u deze op deze pagina terugvinden.

Heeft u vragen en of opmerkingen over dit onderzoek? Stel deze dan via info@beterwonenvechtdal.nl
We doen ons best alle antwoorden zo snel mogelijk te geven.

Vragen en antwoorden over het onderzoek:

Waarom is dit onderzoek in gang gezet? – In de afgelopen periode zijn er bij de Autoriteit Woningcorporaties verschillende meldingen binnen gekomen die vragen stellen over de bedrijfsvoering van BWV. Welke vragen het precies zijn kunnen we niet zeggen. Dat zou de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Waarom kiezen jullie voor een extern bureau? – We willen graag zeker weten dat dit onderzoek zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Integis heeft bewezen dit soort onderzoeken snel en professioneel af te handelen. Het is in het belang van onze klanten en onze medewerkers dat het vertrouwen in onze organisatie optimaal is. Daarom zal iedere vraag zorgvuldig onderzocht worden

Wat gaan jullie doen met de uitkomsten? – We weten natuurlijk nog niet wat de uitkomsten zullen zijn. Maar zodra de uitkomsten aanleiding geven tot handelen dan zullen we dat zo snel mogelijk doen.

Hoe kan het dat dit onderzoek nodig is? Vorig jaar – en de afgelopen jaren – bleek uit alle onderzoeken dat BWV het goed doet. Elke melding die vraagtekens zet bij onze integriteit nemen we zeer serieus, vertrouwen in onze dienstverlening is cruciaal. Gedegen onderzoek is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat het vertrouwen in onze organisatie optimaal gewaarborgd is, dat zijn we aan onze klanten en aan onze medewerkers verplicht.

Wanneer is het onderzoek afgerond? – We verwachten dat het onderzoek na de zomervakantie is afgerond.


02-06-2017

Op donderdag 1 juni zijn door woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal de laatste sleutels overhandigd aan de bewoners van de Schoolstraat in Kloosterhaar. Hiermee is het project, dat bestaat uit 10 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen, afgerond.

Eén van de nieuwe bewoners van een seniorenwoning is mevrouw Barone van de Kruys. ‘’Ik ben heel blij met mijn nieuwe woning. Mijn dochter komt in één van de nieuwe eengezinswoningen hiernaast, mooier kan dus niet!’’.

De bouw verliep volgens planning. Na de toewijzing van fase 1, in juli vorig jaar, is er gekeken of er voldoende animo was voor fase 2. Deze was er duidelijk en er kon meteen doorgebouwd worden. De woningen zijn opgedeeld in vier blokken van 5 woningen. Uiteraard  voldoen de woningen aan alle moderne eisen. Er zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen door middel van een zonneboiler en zonnepanelen

Parkje

In het midden van het project wordt een parkje gecreëerd. De eerste bomen staan inmiddels op hun plek, in het najaar worden er meer bomen en planten geplaatst. “We zijn erg blij met de realisatie van dit project. De combinatie van eengezinswoningen en seniorenwoningen bij elkaar past goed in een dorp als Kloosterhaar. Daarnaast is het parkje een mooie aanwinst voor de hele buurt.’’ aldus Gerrit Teunis, directeur van Beter Wonen Vechtdal.

Woordkunstroute

Ook dit project wordt onderdeel van de woordkunstroute van Beter Wonen Vechtdal. Net als vele andere complexen in Hardenberg en omgeving wordt ook hier een spreuk geplaatst ter verfraaiing van het complex. Deze zal in september onthult worden.

sleuteloverdracht Fase 2

Mevrouw Barone van der Kruys neemt de sleutels in ontvangst

Kloosterhaar oplevering sen

Seniorenwoningen

Kloosterhaar oplevering egw

Eengezinswoningen


18-05-2017

Als een van de eerste woningcorporaties heeft Beter Wonen Vechtdal een convenant ‘Safe at Home’ ondertekend met Kadera, een organisatie tegen huiselijk geweld. De medewerkers worden in dit project getraind in het signaleren van huiselijk geweld.

Safe at Home

Kadera is onlangs gestart met het EU-project Safe at Home. Het doel van het project is woningcorporaties bewuster maken van de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie. Medewerkers van vijftien woningcorporaties door heel Nederland worden getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De training wordt gegeven aan medewerkers die direct contact hebben met huurders.

Daarnaast worden de woningcorporaties ondersteund bij het implementeren van beleid met onder andere een protocol voor medewerkers die vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Door dit project kunnen de betrokken woningcorporaties in de toekomst eerder hulp bieden bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dat er wordt samengewerkt met woningcorporaties in de aanpak is uniek. Meestal wordt bij deze aanpak gedacht aan scholen, artsen of maatschappelijk werkers. Medewerkers van woningcorporaties zijn, vanwege het vele contact, minstens zo belangrijk. In de training ontvangen medewerkers kennis over het ‘begrip’ huiselijk geweld en de vele vormen daarvan. Daarnaast worden medewerkers getraind in welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer zij vermoedens van huiselijk geweld hebben.

Kadera

Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Meer informatie vindt u op www.kadera.nl


10-05-2017

Beter Wonen Vechtdal en Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg B.V. hebben een overeenkomst ondertekend voor de realisatie van 35 sociale huurappartementen aan het Oosteinde in Hardenberg. De appartementen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren.

‘Een mooie locatie met veel potentie, zo midden in het centrum. Deze plek verdient een kwalitatief goede invulling’ aldus Gerrit Teunis, directeur van Beter Wonen Vechtdal. In het complex komen zowel tweekamer- als driekamer appartementen. Allen voldoen ze aan de moderne eisen. Zo ligt er in elke ruimte vloerverwarming en is elk appartement voorzien van zonnepanelen. ‘We zijn erg blij met deze ontwikkelingen. We verwachten dan ook dat de woningen goed in de smaak vallen en er veel interesse voor is’.

Planning

‘De bouw start vlak na de zomer van dit jaar. De verwachting is dat de bouw een jaar gaat duren en dat de appartementen na de zomer van 2018 gereed zijn’ aldus Peter Vollenbroek, directeur Ter Steege.

Eind dit jaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Dit wordt aangekondigd door middel van een advertentie in weekblad De Toren. Daarna start de verhuur en kunnen belangstellenden hun interesse kenbaar maken via de website van Beter Wonen Vechtdal.

ondertekening Oosteinde

Ondertekening overeenkomst door Peter Vollenbroek en Gerrit Teunis.

Impressie Oosteinde 1

Impressie Oosteinde - Israel Emanuelplein

Impressie Oosteinde Stationsstraat

Impressie Stationsstraat - Oosteinde


04-05-2017

Beter Wonen Vechtdal is al een geruime tijd bezig met een energieoffensief. Het doel is om het totale bezit van 3500 woningen te verduurzamen en gemiddeld een energielabel B te halen.

Vorige week stuurde minister Plasterk een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat; ‘Van het totale woningbezit van corporaties heeft momenteel ongeveer 70% een energielabel C of lager.’ Bij Beter Wonen Vechtdal ziet dat er echter veel positiever uit.  Maar liefst 75% van het totale woningbezit heeft een energielabel C of hóger en bijna de helft (45%) heeft zelfs een energielabel A of B.

‘’In 2016 hebben we in de wijk De Norden in Hardenberg 53 woningen naar een energielabel A of B gebracht door asbesthoudende daken te saneren en een geïsoleerd dak met zonnepanelen terug te plaatsen.’’ Aldus projectleider Alfred Hamberg. ‘’De huurders waren hier erg tevreden mee. Ze krijgen namelijk geen huurverhoging, maar hebben wel een verlaging van de woonlasten door lagere energiekosten. Het huurdersoordeel vanuit een enquête was dan ook een 8. Dat is ons doel, wonen betaalbaar houden door inflatievolgend huurbeleid en energiemaatregelen’’.

Dit jaar worden er weer 44 woningen verbeterd en energiezuinig gemaakt door asbest te saneren, geïsoleerde dakplaten aan te brengen en zonnepanelen te plaatsen. Ook start dit jaar een pilot bij de appartementen aan de Karel Doormanlaan en Trompstraat in het centrum van Hardenberg. Hier krijgen alle 36 appartementen een individuele zonnepaneleninstallatie.

De komende zeven jaar gaat Beter Wonen Vechtdal door met het verduurzamen van het woningbezit. In totaal worden er nog 650 woningen op deze manier energiezuinig gemaakt. ‘’We zijn hierdoor op weg naar een gemiddeld energielabel B. We staan er goed voor, maar het kan en moet nog beter!’ aldus Cees Naberman, adjunct directeur.


20-04-2017

Beter Wonen Vechtdal heeft een medewerkerstevredenheid onderzoek laten uitvoeren. Op alle meetpunten is er boven het landelijk gemiddelde gescoord. Daarmee staat het landelijk in de top 3.

In het onderzoek werd er getest op de volgende onderwerpen: werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, werkdruk, collega's, leidinggevende, organisatie & cultuur, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. Er werd aangegeven dat het werken bij de woningcorporatie boeiend is en dat men plezier in het werk heeft. De hoogste scores werden behaald op bevlogenheid en betrokkenheid bij de organisatie.

Tevredenheid bij de medewerkers heeft grote invloed op de prestaties van de organisatie. Een gemotiveerde medewerker zet net dat stapje extra. En daar plukken de huurders en woningzoekenden de vruchten van. Een goede waardering door medewerkers is dus een voorwaarde voor goede prestaties, klanttevredenheid en gezonde financiële resultaten. De directie is daarom ook erg trots op deze resultaten.


13-04-2017

Dankzij een goede beoordeling van huurders en woningzoekenden mag Beter Wonen Vechtdal de komende twee jaar het keurmerk ‘Zorgeloos Huren’ gebruiken. Het keurmerk is toegekend op basis van een onderzoek naar de huurderstevredenheid dat is uitgevoerd door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

Rapportcijfer 8,0

Op alle meetpunten wordt er boven het landelijk gemiddeld gescoord. Met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,0 hebben de huurders laten weten dat ze tevreden zijn. Daarmee staan ze op de 14e plaats van de 123 deelnemende corporaties.

Klant uitgangspunt

Om het keurmerk te behalen moet de dienstverlening van een woningcorporatie goed zijn. De klant is daarbij uitgangspunt. KWH ondervraagt de huurder en woningzoekende over de kwaliteit van dienstverlening in het gehele huurproces; vanaf het moment dat een woningzoekende binnenkomt en huurder wordt tot en met het moment dat hij weer vertrekt. Dus: hoe staan de medewerkers de klanten te woord, worden afspraken nagekomen, worden klachten naar tevredenheid opgelost, hoe is de bereikbaarheid etc.

Uiteraard blijft Beter Wonen Vechtdal werken aan het optimaliseren van de dienstverlening. Dit doet zij onder andere door in gesprek te gaan met hun huurders.

KWH keurmerk


30-03-2017

Aan de straten Barbierstraat, Blauwververstraat en Kruserbrink in Hardenberg wordt hard gewerkt aan de 21 eengezinswoningen en 6 appartementen. Als alles volgens plan gaat, is het werk in mei klaar.

‘’Er wordt nu vooral binnen in de woningen gewerkt; de muren worden gespackt en betegeld. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het straatwerk en het binnenterrein. Het schiet dus mooi op!’. Aldus projectleider Timo Beumer.

Onlangs hebben de toekomstige bewoners een kijkje mogen nemen in de woningen. Iedereen was erg enthousiast. Ze waren erg te spreken over de nette afwerking. ‘Vooral de zonnepanelen waren voor veel mensen een verrassing. Dat scheelt straks flink in de energiekosten’’. Er komen veel jonge mensen te wonen, voor veel van hen is dit hun eerste woning. ‘’Dan zit je op een mooie plek hoor; midden in het centrum en vlakbij het Vechtpark, met een voor- en achtertuin. De 3 blokken met woningen en appartementen zijn ingericht als een hofje en heeft dus de potentie om een gezellig buurtje te worden’’.

Marschweide kijkmoment 1

Marschweide kijkmoment 2


23-01-2017

In november vorig jaar hebben wij aangegeven dat wij ons woningzoekendebestand gaan opschonen. Alle 15.000 woningenzoekenden hebben een brief van ons ontvangen. Wilden ze ingeschreven blijven staan dan moesten ze een herregistratieformulier terug sturen vóór 1 december 2016.

Wij hebben ruim 4000 herregistratieformulieren ontvangen. Wat waren de reacties:

Herregistratie diagram

Meer tijd nodig

Als er gekozen is voor een verlenging van de inschrijving dan sturen wij een bevestiging terug. Helaas kost dit meer tijd dan wij hadden verwacht. Wij vragen hiervoor uw begrip.

In de tussentijd kunt u natuurlijk wel gewoon blijven reageren op ons aanbod van beschikbare huurwoningen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via 0523 - 285 285.


15-11-2016

Een brievenbus vol met ansichtkaarten. Dat was de ‘oogst’ aan het einde van de ‘Dag van het Huren’ op 1 oktober. Samen met woningstichting de Veste organiseerden wij voor onze huurders een fietsroute met lunch waarbij ‘het elkaar ontmoeten’ centraal stond.

Daarbij lagen ook ansichtkaarten klaar waarbij we onder alle inzendingen 3 boodschappenpakketten per woningstichting uitdeelden. Vele huurders hadden de zin ‘Mooi’ wonen is voor mij... aangevuld. Dat leidde tot aansprekende teksten zoals: “‘Mooi’ wonen is voor mij een heerlijk huis met een gewone tuin, fijne buren in een goede straat en de woningstichting paraat.

Drie winnaars

Afgelopen week heeft directeur Gerrit Teunis de drie winnaars hun gewonnen, flink gevulde, boodschappentas overhandigd.

Tijdens het napraten kwam ook de fietstocht ter sprake. Erg leuk om te horen dat zij genoten hebben van zowel de fietstocht als het bijpraten tijdens de lunch in Diffelen. Precies zo hebben wij het ervaren.  We horen graag hoe het met onze huurders gaat en vinden het belangrijk om elkaar te zien en te spreken. Dat je even echt de tijd hebt om met elkaar te praten, om te horen hoe het huren bevalt, waar we meer in kunnen betekenen of welke vragen er spelen.


13-10-2016

Op donderdag 13 oktober gaat de verhuur van start van de 5 eengezinswoningen en 5 seniorenwoningen aan de Schoolstraat en Markfluwerhof in Kloosterhaar.

Let op, de nieuw te bouwen eengezinswoningen en seniorenwoningen worden geadverteerd in 4 advertenties. U kunt op maximaal 2 advertentienummers een reactie plaatsen. Als u bijvoorbeeld op Markfluwerhof 6 reageert, reageert u ook automatisch op Markfluwerhof 10. Dit geldt als één reactie. U kunt daarnaast op nog één advertentienummer reageren.

Let u dus goed op, op welk advertentienummer u reageert.

De volgende advertentienummers horen bij de volgende adressen:

Advertentienr.Straat + huisnr.Type woning
6.41.005 Markfluwerhof 6 (en 10) 2 hoekwoningen seniorenwoning
6.41.006 Markfluwerhof 7 (en 8 en 9) 3 tussenwoningen seniorenwoning
6.41.007 Schoolstraat 67 (en 75) 2 hoekwoningen eengezinswoning
6.41.008 Schoolstraat 69 (en 71 en 73)

3 tussenwoningen eengezinswoning

Loting

Per advertentienummer vindt er een loting plaats. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld voor de 3 tussenwoningen van het blok met eengezinswoningen een loting plaatsvindt onder de eerste 3 kandidaten van de kandidatenlijst. Deze kandidaten hebben gereageerd op advertentienummer 6.41.008. De volgorde van de kandidatenlijst wordt bepaald op basis van inschrijf- of woonduur. Degene met de langste inschrijf- of woonduur staat hiermee bovenaan.

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via 0523 - 285 285.


03-10-2016

Een fietstocht door het mooie Vechtdal, een smakelijke lunch en een goed gesprek. Dat waren op 1 oktober de ingrediënten voor een gezellige ‘Dag van het Huren’. Samen organiseerden woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste voor hun huurders een actieve dag waarbij ‘het elkaar ontmoeten’ centraal stond. De buien bleven weg, de zon deed zijn best en ruim 500 huurders stapten op de fiets en reden vanaf Hardenberg of Ommen naar De Gloepe in Diffelen waar de lunch voor hen klaar stond.

Een goed gesprek
“Wij horen graag hoe het met onze huurders gaat en vinden het belangrijk om elkaar te zien en te spreken. Door het jaar heen zijn die momenten er wel, bijvoorbeeld tijdens een bewonersbijeenkomst, maar vandaag deden we het eens anders. We hebben twee fraaie fietsroutes uitgezet, de koffie en lunch geregeld en ontvangen iedereen hier bij De Gloepe in Diffelen”, zo schetst Gerrit Teunis – directeur Beter Wonen Vechtdal de dag. De reacties tijdens de lunch zijn heel positief. “Super geregeld, mooie en duidelijke fietsroute, graag tot de volgende keer!”.

Beide corporaties, Beter Wonen Vechtdal en De Veste, geloven in een prettige woning in een fijne buurt, waar bewoners samen met hun buren trots op kunnen zijn. “We delen samen het mooie Vechtdal en vonden het een logische stap om deze dag ook samen te organiseren. Tijdens de lunch heb je de tijd om even met elkaar te praten, om te horen hoe het huren bevalt, waar we meer in kunnen betekenen of welke vragen er spelen” geeft Janine Gerardts - Godderij – directeur-bestuurder De Veste aan. Zowel bij de start als tijdens de lunch ontstonden goede gesprekken en precies dat maakt, samen met de gezelligheid en de mooie omgeving, dat het een succesvolle dag was. Heel waardevol om die gesprekken te kunnen voeren.

“Een leuk initiatief van de corporaties. Onderweg zie je bekenden en hier bij de lunch spreek je elkaar. Voor de verbinding met elkaar is dat contact erg goed. Geslaagde dag zo samen met de route en het mooie weer” benoemt huurder Addo Hazelhoff ten Brinke de dag.

Mooi wonen is voor mij

Aan iedere deelnemer van deze dag is gevraagd, op te schrijven wat mooi wonen voor hem of haar betekent. Aan het einde van de dag zat de brievenbus vol ansichtkaarten waarop dat antwoord stond geschreven, zoals “warme sociale contacten in de wijk”, “minimale overlastsituaties”, “samen trots op onze speelruimtes”. Een brievenbus vol suggesties waarvan elke corporatie er 3 kiest en aan hen een boodschappenpakket zal overhandigen in de komende tijd.

In heel Nederland

Tijdens de Dag van het Huren organiseerden woningcorporaties op ruim 50 locaties activiteiten in wijken, dorpen en steden: iedere deelnemende corporatie had haar eigen activiteiten. De Dag van het Huren is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes.

fietstocht


14-07-2016

Beter Wonen Vechtdal is officieel gestart met de bouw van 37 appartementen aan de Barbierstraat, voormalig terrein Alfa College, in het centrum van Hardenberg. In het complex komen 10 appartementen met 2 slaapkamers en 27 appartementen met 1 slaapkamer. Tevens wordt het complex voorzien van een lift. Hierdoor zijn de appartementen geschikt voor alle doelgroepen. Voor de zomer van 2017 is de bouw gereed.

Veel belangstelling

Een maand geleden is de verhuur gestart voor deze appartementen. Zoals verwacht was er veel belangstelling, maar liefst 120 reacties. Momenteel is Beter Wonen Vechtdal nog bezig met de toewijzing van de laatste appartementen. Er kan niet meer gereageerd worden.

Marschweide

Vanwege de hoge belangstelling naar woningen op deze locatie gaat Beter Wonen Vechtdal door met bouwen. In oktober 2016 wordt er gestart met de bouw van het complex ‘De Marschweide’. Op de locatie, waar voorheen de ligweide van zwembad de Marsch lag, komen 21 eengezinswoningen en 6 appartementen. Naar verwachting vindt de oplevering medio 2017 plaats. Op maandag 12 september 2016 is er voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst in het LOC aan de Parkweg.


23-06-2016

Donderdag 23 juni 2016 is de eerste steen gemetseld bij het nieuwbouwproject aan de Schoolstraat in Kloosterhaar. De eerste steen is gelegd door de toekomstig huurder de heer Kivits, onder toeziend oog van onder andere Beter Wonen Vechtdal directeur Gerrit Teunis en wethouder Douwe Prinsse.

Beter Wonen Vechtdal bouwt op deze locatie in twee fases 10 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen. De woningen zijn opgedeeld in vier blokken van 5 woningen. Uiteraard voldoen de woningen aan alle moderne eisen. Zo zijn de woningen voorzien van een zonneboiler en zonnepanelen.

De 10 woningen van de eerste fase zijn inmiddels allemaal verhuurd. Naar verwachting worden deze woningen in oktober opgeleverd.  Daarna, ook in oktober, gaat zowel de bouw als de verhuur van de tweede fase van start. Deze woningen zullen in het tweede kwartaal van 2017 gereed zijn.


08-06-2016

Onder grote belangstelling van bewoners en omwonenden is dinsdag 7 juni het appartementencomplex aan de Prengerlaan in Hardenberg officieel geopend. Het complex telt 20 appartementen voor zelfstandig wonen met begeleiding van de RIBW en Ambiq. Twee bewoners, Ingrid Olijve en Timo Euser, hebben het lint doorgeknipt.

Barbecue

De afgelopen jaren zijn er in de omgeving veel nieuwe woningen bijgekomen. Beter Wonen Vechtdal vond dit een mooi moment om de opening van het appartementencomplex als buurt samen te vieren en daarbij elkaar te ontmoeten. Dit werd gedaan door middel van een gezellige barbecue.

Nieuwbouw Barbierstraat

Over enkele weken start Beter Wonen Vechtdal aan de overkant van het zojuist geopende complex, met de bouw van 37 appartementen aan de Barbierstraat. Deze appartementen zijn beschikbaar voor alle doelgroepen. Op maandagavond 13 juni vindt er voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst plaats in het LOC aan de Parkweg.

opening Prengerlaan

Opening Prengerlaan 2

Opening Prengerlaan 3


Opening Prengerlaan 4


19-05-2016

De lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg  werken intensief samen om antwoord te geven op de woonopgaven in de gemeente Hardenberg. Deze samenwerking is vastgelegd in nieuwe prestatieafspraken die voldoen aan de vereisten van de Woningwet en gebaseerd zijn op de gemeentelijke Woonvisie. Zowel de samenwerkingsovereenkomst als de prestatieafspraken hierover zijn dinsdag 17 mei ondertekend.

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet regelt dat woningcorporaties zich richten op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning. Om de prestaties van de woningcorporaties goed aan te laten sluiten op de gemeentelijke Woonvisie ‘Ruimte voor bewoners’, hebben de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste, de huurdersorganisatie Beter Wonen Vechtdal en de stichtingen huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg gezamenlijk prestatieafspraken uitgewerkt. Deze partijen maken in een samenwerkingsovereenkomst afspraken voor de lange termijn (4 jaar) en concretiseren deze afspraken voor het eerste of de eerste twee jaar. Zo kunnen partijen goed inspelen op ontwikkelingen op de woningmarkt.

Sociale huurwoningvoorraad

In de samenwerkingsovereenkomst spreken de partijen onder andere af dat de corporaties ervoor zorgen dat de omvang van de sociale huurwoningvoorraad voor huishoudens met een laag inkomen in stand blijft en de komende jaren wordt uitgebreid met minimaal 150 woningen. In de prestatieafspraken is tevens extra aandacht voor het huisvesten van urgente doelgroepen, zoals mensen die door noodsituaties dakloos dreigen te worden of  mensen met een zorgindicatie.

Omdat de groep ouderen de komende jaren flink toeneemt, wordt ingezet op het realiseren van levensloopbestendige woningen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Huisvesting voor statushouders

In de afspraken wordt rekening gehouden met de toenemende vraag naar huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De partijen willen versneld huisvesting voor deze groep realiseren om zo ook voldoende woningen voor regulier woningzoekenden te behouden. Bijvoorbeeld door tijdelijke huisvesting te realiseren, versneld te bouwen en  de verkoop van sociale huurwoningen tijdelijk stop te zetten. De mogelijkheden hiertoe worden in 2016 onderzocht.

Leefbaarheid

De partijen zien het behouden van een aantrekkelijke leefomgeving in bestaande woonwijken en buurten, met voldoende voorzieningen, als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom investeren zowel Beter Wonen Vechtdal als De Veste in 2016 in sociale en fysieke leefbaarheidsactiviteiten, zoals de inzet van wijkhuismeesters of wijkconsulenten, ondersteuning van buurtkamers en bewonerscommissies, een prettige en veilige woonomgeving en leefbaarheidsactiviteiten op basis van wensen van bewoners.

Kwaliteit en duurzaamheid

Tenslotte willen de partijen zorgen voor kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. Voor 2020 moet de totale sociale woningvoorraad een gemiddeld energielabel B hebben. Nieuwbouw wordt waar mogelijk energieneutraal gerealiseerd.

Ondertekening

De samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken zijn op dinsdag 17 mei ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Douwe Prinsse zijn handtekening. Directeur Gerrit Teunis tekende namens woningstichting Beter Wonen Vechtdal. Directeur-bestuurder Janine Gerardts tekende namens woningstichting de Veste. De heren Van Lenthe en Moison tekenden namens de twee huurdersorganisaties.

ondertekening prestatieafspraken


21-04-2016

KLOOSTERHAAR -  Beter Wonen Vechtdal is gestart met de eerste fase van het nieuwbouwproject aan de Schoolstraat in Kloosterhaar. De eerste vijf eengezinswoningen en vijf seniorenwoningen worden naar verwachting eind 2016 opgeleverd.

Voldoende animo voor fase 2

Het plan bestaat in totaal uit 10 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen. De bouw is opgesplitst in twee fases. Bij voldoende animo zou ook fase 2 doorgang vinden. Afgelopen februari is er een informatiebijeenkomst geweest waarna geïnteresseerden konden reageren op een woning via de website van Beter Wonen Vechtdal. Door de hoeveelheid reacties op de woningen is besloten om fase 2 definitief door te laten gaan.

Planning fase 2

Begin oktober van dit jaar zal er een informatiebijeenkomst komen voor de 10 woningen die in fase 2 gebouwd worden. Deze woningen zullen rond april 2017 gereed zijn.


28-01-2016

Nog voor de zomer start Beter Wonen Vechtdal met de bouw van 37 appartementen aan de Barbierstraat. In het complex komen 13 appartementen met 2 slaapkamers en 24 appartementen met 1 slaapkamer. Ook komt er een lift. Hierdoor zijn ze geschikt voor alle doelgroepen. De locatie waarbij alle faciliteiten op loopafstand zijn maakt het wonen aan de Barbierstraat zeer aantrekkelijk.

Het complex komt op het voormalig terrein van het Alfa College. Vorig jaar zijn hier 22 gezinswoningen met 3 appartementen en de appartementen voor RIBW en Ambiq gebouwd. Met de bouw van de 37 appartementen is het project afgerond en vormen alle locaties samen een mooi geheel. Beltman Architecten uit Enschede heeft het complex vormgegeven.

De bouw start voor de zomer van dit jaar. Verwacht wordt dat de bouw een jaar in beslag zal nemen, rond de zomer van 2017 zal de oplevering zal plaatsvinden. De appartementen zullen in begin 2017 aangeboden worden voor verhuur.

Lees hier meer info over het project.


29-09-2015

Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Met deze norm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Door deze maatregel hanteert woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal met ingang van 1 oktober 2015 nieuwe inkomensgrenzen bij de toewijzing van haar sociale huurwoningen.

Klik hier voor meer informatie.


01-07-2015

Maandagavond 29 juni werd in het dorpshuis van De Krim een woonavond gehouden. Dit werd georganiseerd door Plaatselijk Belang De Krim. De bedoeling van de avond was met name jongeren te informeren over de mogelijkheden van wonen in De Krim.

Onlangs werd een enquête gehouden onder de inwoners van het dorp over ‘wonen en blijven wonen in De Krim’. Daaruit bleek onder meer dat veel jongeren graag in De Krim willen blijven wonen. Tijdens de bijeenkomst van afgelopen maandag konden de jongeren zich laten informeren over diverse aspecten van het wonen in De Krim.

Beter Wonen Vechtdal was een van de aanwezige organisaties. Naast Beter Wonen Vechtdal waren ook de gemeente Hardenberg, Vechtstede Notarissen, Rabobank Vaart- en Vechtstreek en Vrieling Makelaardij uitgenodigd. Zij konden zich voorstellen aan de circa 50 aanwezigen en daarna werd er aan tafels volgens de speeddate formule verder gesproken, waarbij een van de organisaties ook aan tafel zat.

Beter Wonen Vechtdal directeur Gerrit Teunis kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. Op de avond zelf waren ongeveer 25 jongeren aanwezig. De term jongeren behelst in dit geval mensen tot 25 jaar. “Het bleek dat jongeren zich niet of nauwelijks echt bezig houden met wonen, totdat zij een woning nodig hebben. Daarbij bleek ongeveer 2/3 van de aanwezige jongeren niet ingeschreven voor een huurwoning bij Beter Wonen Vechtdal, terwijl dat toch wel erg belangrijk is. De meesten van hen wisten ook niet hoe je je kan inschrijven. Ook had men natuurlijk belangstelling voor de aanschaf van een eigen woning en dan komen opnieuw de nodige vragen naar boven. Daarmee blijkt maar weer, dat dit soort avonden een belangrijke functie vervullen. Een compliment voor het initiatief van Plaatselijk Belang en ook mooi dat de andere organisaties aanwezig waren om de jongeren te informeren.” In het najaar organiseert Plaatselijke Belang De Krim een vervolg


12-06-2015
HARDENBERG - Donderdag 11 juni is de eerste buitengevelsteen gemetseld bij het zorgcluster in het project Alfa-locatie aan de Marslaan in Hardenberg. De eerste steen is gelegd door toekomstige huurders,  onder toeziend oog van onder andere Beter Wonen Vechtdal directeur Gerrit Teunis en wethouder Douwe Prinsse. Op de Alfa-locatie verrijzen 22 eengezinswoningen en 3 appartementen – waarvan 1 voor een WMO-urgentie – én 20 appartementen voor zelfstandig wonen met begeleiding. De begeleiding is in samenwerking met het RIBW en Ambiq. De woningen worden gebouwd door Van Dijk Bouw in opdracht van Beter Wonen Vechtdal.  Aan de Sportlaan wordt een blok van 11 eengezinswoningen gebouwd met op de hoek drie appartementen. Aan de J.H. Prengerlaan komt ook een blok van 11 eengezinswoningen te staan. De woningen hebben op de eerste verdieping drie slaapkamers en een badkamer met op de overloop een vlizotrap naar de zolderverdieping.  De huurprijzen bedragen € 480,-- voor de appartementen en € 595,-- voor de eengezinswoningen. Eén woning krijgt in de tuin een uitbouw met slaapkamer en voorzieningen zoals douche en toilet. Deze module wordt OptimaalThuis genoemd. De module OptimaalThuis is binnen één dag geplaatst. Volledig prefab, duurzaam en flexibel. Beter Wonen Vechtdal legt ook de complete infrastructuur aan in dit project inclusief de fietsstraat, in dit autoluwe gebied.

04-06-2015
HARDENBERG – Gerrit Teunis, directeur/bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal heeft deze week de ‘verantwoordelijke huisvesting MVO-gedragscode’ ondertekend. Daarmee geeft de Hardenbergse corporatie aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk onderdeel is in de bedrijfsstrategie. “Wij vinden het van het allergrootste belang dat dit soort overeenkomsten ondertekend worden. Elk bedrijf zou maatschappelijk verantwoord ondernemen als belangrijke pijler in het beleid moeten hebben”, vindt Gerrit Teunis.   De belangrijkste aspecten van de gedragscode zijn economische, sociale en ecologische duurzaamheid, deugdelijk bestuur en eerlijke relaties met belanghebbenden en personeel.  Op het gebied van huisvesting houdt dat onder meer in dat Beter Wonen Vechtdal er naar streeft om te investeren in betaalbare huisvesting op lange termijn en zo bij te dragen aan een stabielere woningmarkt.   Ook wil Beter Wonen Vechtdal – door het ondertekenen van deze gedragscode – duidelijk maken dat het een open en transparante organisatie is. ‘In samenwerking met lokale overheden zorgen wij ervoor dat de woningzoekers zich bewust zijn van en goed geïnformeerd willen zijn over de beschikbare mogelijkheden en het toewijzingsproces transparant afhandelen.’  Beter Wonen Vechtdal vindt het personeelsbeleid van groot belang. “Onze medewerkers zijn van groot belang voor onze organisatie. Wij dragen in ons personeelsbeleid zorg voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Maar daar heb je eigenlijk geen gedragscode voor nodig. Dat is een hele normale gang van zaken bij iedereen lijkt mij”, besluit Teunis.

05-05-2015

Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal  verhoogt per 1 juli haar huren minimaal voor huurders met een laag inkomen. De woningcorporatie, die relatief lage huurprijzen hanteert, wil dat de huurwoningen betaalbaar blijven voor haar primaire doelgroep. Huurders met een inkomen tot € 34.229,- krijgen daarom een inflatievolgende huurverhoging van 1%. Hiermee is de woningcorporatie fors lager dan de landelijke gestelde norm van maximaal 2,5% huurverhoging.

Investeren in duurzame woningen en woonomgeving
Voor huurders met een inkomen boven de € 34.229,- wordt de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging gehanteerd. Huurders met een inkomen tot € 43.786,- ontvangen een huurverhoging van 3% en inkomens daarboven 5%. Uit analyse blijkt dat 13% van de huurders een inkomen heeft boven de € 34.229,- Zij betalen daarentegen een huurprijs die gemiddeld gezien lager ligt dan bij de lagere inkomens.

Met de huurinkomsten wil de corporatie haar maatschappelijke taak zo goed mogelijk vervullen. Het doorvoeren van deze huurverhoging is noodzakelijk als dekking voor haar opgave om het woningbezit energetisch te verbeteren. Hiermee wil Beter Wonen Vechtdal bereiken dat voor de toekomst de woonlasten beperkt blijven voor haar primaire doelgroep. Verder gaat de corporatie investeren in een leefbare woonomgeving in de regio Vechtdal.

Samenwerking corporaties Gemeente Hardenberg
In de Gemeente Hardenberg hebben zowel De Veste als Beter Wonen Vechtdal huurwoningen in bezit. Voor een gelijke behandeling van alle huurders van sociale huurwoningen in deze gemeente hebben beide woningcorporaties afgesproken dezelfde huurverhoging te hanteren.


22-04-2015

Op maandag 30 maart is er een overeenkomst ondertekend door Beter Wonen Vechtdal en Pauropus met als doel om samen de leefbaarheid in de directe omgeving van woongelegenheden te verbeteren.

Pauropus is een reïntegratie- en werkbedrijf die onder leiding van professionals arbeid uitvoert met mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij zullen een deel van het buitenwerk voor Beter Wonen Vechtdal verrichten ten behoeve van haar vastgoed, de nabije omgeving van woongelegenheden of andere onroerende zaken die eigendom zijn van Beter Wonen Vechtdal.

Denk hierbij aan het schoonhouden van de achterpaden van woningen in diverse wijken uit het bezit van Beter Wonen Vechtdal, het verwijderen van onkruid, zwerfvuil, graffiti,  het snoeien van struiken en bomen of herstelwerkzaamheden aan tegelwerk en bestrating. Daarnaast kan gedacht worden aan het uitvoeren van onderhoud aan tuinen van leegstaande woningen.

Voormalig OJC als thuisbasis

Medewerkers van Pauropus zullen ook opknapwerkzaamheden verrichten aan het voormalig OJC aan de Gramsbergerweg in Hardenberg, zodat het pand daarna als thuisbasis kan fungeren voor Pauropus.

Beter Wonen Vechtdal voelt zich medeverantwoordelijk voor de woon- en leefomgeving van haar huurders. Onder de doelgroep van Beter Wonen Vechtdal bevinden zich ook huurders met een grote afstand tot werk. Beter Wonen Vechtdal ziet deze samenwerking dan ook als een belangrijke stap zodat deze doelgroep zelfstandig in hun levensonderhoud kan blijven voorzien waarbij het kunnen wonen een belangrijke factor is.

De partijen hebben zich aan elkaar verbonden voor een periode van twee jaar.


13-04-2015

Betere prestaties leveren, waarbij we de klanttevredenheid verhogen en slimmer werken. Kan dat? Beter Wonen Vechtdal gaat het doen! We spreken met Cees Naberman, adjunct directeur bij Beter Wonen Vechtdal, over deze nieuwe manier van werken.

Cees Naberman: “In onze organisatie zijn we begonnen na te denken over hoe we efficiënter kunnen werken. Deels om te bezuinigen, maar ook om dingen slimmer en beter te doen. We hebben ervoor gekozen om onze mutatieprocedure (het totale proces dat met een verhuizing te maken heeft) onder de loep te nemen. Ik kwam er achter dat het proces wat we doorliepen is neergezet, maar dat er daarna weinig aandacht meer aan is geschonken behalve dat er als gevolg van verandering van procedures steeds omslachtiger mee werd gewerkt”.

 

Wat verandert er voor onze huurders/woningzoekenden?
Nu duidelijk is waarom we dit proces hebben ingezet, vragen we Cees wat er verandert voor onze huurders/woningzoekenden. Hij vertelt dat we de veranderingen in het proces in twee richtingen kunnen onderverdelen. Het gaat hier om aanpassingen die op korte termijn te realiseren zijn en aanpassingen die in de (nabije) toekomst te realiseren zijn. De belangrijkste wijzigingen die ingaan op 15 april, bestaan uit:

  • Bezichtigingen worden door bewoner en kandidaat huurder onderling geregeld. Hierdoor kan de woning sneller aan de kandidaat worden aangeboden. Dit levert tijdswinst op.
  • Woningen waarvan de huur definitief is opgezegd, kondigen we aan op onze website als ‘binnenkort te huur’. Zo kunt u zich alvast oriënteren op ons woningaanbod.
  • Het laten vervallen van de eindinspectie. De ervaring leert dat huurders na de voorinspectie heel goed weten hoe de woning schoon en netjes moet worden achtergelaten.
  • De kandidaat krijgt de aanbieding eerder dan gebruikelijk was. Daardoor is er meer tijd de gegevens bij ons in te leveren.
  • Ook adverteren we op andere dagen, namelijk van donderdag 14.00 uur t/m maandag 17.00 uur. Woningen die voor donderdag door ons geïnspecteerd worden nemen we nog dezelfde week mee in ons advertentieaanbod. Ook zijn de werkzaamheden op de afdeling Wonen daardoor efficiënter in te delen.

“Uiteraard is Beter Wonen Vechtdal ook met de toekomst bezig” aldus Cees Naberman. We denken daarbij nog stappen te kunnen maken met een digitaal traject. Dit kan tot uiting komen door bijvoorbeeld mensen de keuze te geven hun documenten alleen digitaal bij ons aan te laten leveren. Dubbel werk door eerst een papieren administratie te voeren en deze vervolgens weer in ons systeem te verwerken is daarmee verleden tijd.

Op dit moment is het mutatieproces in stukken opgeknipt en werken er veel personen aan het proces. Dit komt de doorlooptijd van het proces niet ten goede. Met de nieuwe werkwijze waar minder mensen bij betrokken zijn en we bepaalde onderdelen anders (of niet meer) doen werken we efficiënter en blijft er meer tijd over voor onze klanten. Dat is per slot van rekening waar het om draait!


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.